Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn vận chuyển hàng nguy hiểm” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Vận chuyển hàng nguy hiểm do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về "Vận chuyển hàng nguy hiểm" được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Vận chuyển hàng nguy hiểm do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

“Bồn, bể chuyên dụng” là:
Số hiệu nguy hiểm gồm bao nhiêu chữ số:
Mẫu giấy đề nghị cấp/cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm được quy định tại :
Danh mục hàng hóa nguy hiểm được quy định tại:
Theo NĐ42/2020/NĐ-CP, "Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy" được phân loại là hàng hóa nguy hiểm nhóm mấy?
Kích thước nhãn, biểu trưng áp dụng đối với kiện hàng là:
Đối tượng phải được tập huấn theo quy định khi tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
Số hiệu nguy hiểm "225" có ý nghĩa là:
Thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm:
Quy định chiều cao số nhận dạng nguy hiểm trong báo hiệu nguy hiểm là:
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599