Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn vận chuyển hàng nguy hiểm” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Vận chuyển hàng nguy hiểm do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về "Vận chuyển hàng nguy hiểm" được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Vận chuyển hàng nguy hiểm do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được thành mấy loại?
Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng nguy hiểm có thời hạn bao nhiêu năm?
Theo NĐ42/2020/NĐ-CP, hàng hóa nguy hiểm "Loại 1" được phân thành bao nhiêu nhóm?
Phương án ứng cứu khẩn cấp hoặc hướng dẫn xử lý sự cố được lưu giữ như thế nào?
Chất dễ tự bốc cháy đóng gói mức III (PG III) đối với:
Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm?
Thời gian giải quyết hồ sơ cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm của cơ quan ban ngành?
Khi thể hiện sự nguy hiểm bằng số hiệu kèm theo một chất độc thì sau số hiệu đó là số?
Theo NĐ42/2020/NĐ-CP, "Chất phóng xạ" được phân loại là hàng hóa nguy hiểm loại mấy?
Yêu cầu nào sau đây không đúng trong xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phương tiện và lưu kho bãi?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599