Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “Ứng phó sự cố” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về ứng phó sự cố do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về "Ứng phó sự cố" được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về ứng phó sự cố do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Định kỳ tối thiểu bao lâu cảng/ cơ sở triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu tại hiện trường.
Quyết định công bố sự cố chất thải bao gồm các thông tin nào sau đây?
Trường hợp sự cố trong khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy có trách nhiệm báo cho các cơ quan ban ngành trong vòng bao nhiêu giờ kể từ thời điểm phát hiện sự cố
Trước khi thực hiện ứng cứu sự cố tràn dầu cần nhất phải làm gì?
Đối tượng nào phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
Sau khi ứng phó sự cố tràn dầu, nhân viên ứng phó sự cố cần phải làm gì?
Sự cố tràn dầu là gì?
Đối tượng nào phải có kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt
Nhiệm vụ, quyền hạn của người chỉ huy ứng phó sự cố chất thải là:
Một sự cố tràn dầu được coi là sự cố tràu dầu trung bình khi nào ?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599