Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “Ứng phó sự cố” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về ứng phó sự cố do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM ỨNG PHÓ SỰ CỐ

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về "Ứng phó sự cố" được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về ứng phó sự cố do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Một sự cố tràn dầu được coi là sự cố tràu dầu trung bình khi nào ?
Sau khi ứng phó sự cố tràn dầu, nhân viên ứng phó sự cố cần phải làm gì?
Đối tượng nào phải có kế hoạch ứng cứu ô nhiễm dầu của tàu được cơ quan có thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt
Một sự cố tràn dầu được coi là sự cố tràu dầu lớn khi nào ?
Quây phao hình chữ J được sử dụng trong trường hợp nào?
Đối tượng nào phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu, báo cáo cơ quan chủ quản thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt
Khi tràn dầu xảy ra, dầu nhanh chóng lan toả trên mặt sân và sẽ trải qua quá trình biến đổi nào?
Trường hợp sự cố vượt ngoài khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy phải thông báo ngay đến
Mức độ "sự cố chất thải cao" là:
Trường hợp sự cố trong khả năng tự ứng phó của cơ sở, người chỉ huy có trách nhiệm báo cho ai?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599