Đóng menu x

TRÁC NGHIỆM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC)

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRÁC NGHIỆM PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC)

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về Phòng cháy chữa cháy (PCCC) được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về PCCC do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Ai là người chịu trách nhiệm tổ chức hoạt động và thường xuyên kiểm tra phòng cháy và chữa cháy trong phạm vi trách nhiệm của mình?
Để phòng chống cháy nổ khi hàn ta cần phải chú ý các biện pháp nào sau đây?
Đám cháy loại E có vật liệu bị cháy là:
Khu vực có nguy cơ cháy nổ phải dùng thiết bị điện bao nhiêu Volt ?
“Chất nguy hiểm về cháy, nổ” là gì?
Nhiệm vụ của lực lượng cảnh sát PCCC là gì?
Có thể sử dụng các giải pháp phòng cháy chữa cháy nào sau đây?
Thời gian chịu lửa tối thiểu của cửa thoát hiểm là bao nhiêu phút?
Những yếu tố gây cháy do hóa chất là:
Trước khi hàn thiết bị, ống dẫn trước đã chứa hóa chất dễ cháy, nổ, phải thực hiện?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

 

 

Bình luận

Tel: 090306 3599