Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chung an toàn vệ sinh lao động được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về An toàn vệ sinh lao động do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về ATVSLĐ được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn vệ sinh lao động do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động bao nhiêu % thì được hưởng trợ cấp hằng tháng?
Các nguyên nhân gây ra tai nạn do bảo quản và sử dụng máy móc thiết bị thường là?
Biện pháp cơ bản phòng ngừa tác hại của hóa chất thường là biện pháp nào sau đây?
Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng trên 1000 người lao động phải có bao nhiêu người làm công tác y tế?
Các yếu tố nào sau đây có thể gây bệnh nghề nghiệp cho người lao động trong quá trình sản xuất?
Theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP, Nhóm 4 là những đối tượng nào?
Người sử dụng lao động phải làm gì khi tại nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng?
Các nguyên nhân nào có thể gây ra tai nạn lao động trong sản xuất?
Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP thì đối tượng tham gia huấn luyện ATVSLĐ được phân chia thành mấy nhóm?
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động bao nhiêu % thì được hưởng trợ cấp một lần?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599