Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về kiến thức chung an toàn vệ sinh lao động được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về An toàn vệ sinh lao động do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm tổng quan về ATVSLĐ được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn vệ sinh lao động do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Khi thi công trên cao và mái, nếu không thể sử dụng được giải pháp an toàn bằng lan can, thì người lao động phải làm gì?
Thế nào là tai nạn lao động?
Đối tượng áp dụng thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động là?
Nguyên tắc và tiêu chuẩn để bố trí số lượng cán bộ kiểm tra kỹ thuật ATVSLĐ là dựa vào?
An toàn lao động là gì?
Người sử dụng lao động hàng tháng đóng tối đa bao nhiêu % trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của người lao động?
Tại nơi làm việc có nhiều người lao động thuộc nhiều người sử dụng lao động cùng làm việc thì chủ dự án hoặc chủ đầu tư phải thực hiện gì?
Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 500 đến dưới 1000 người lao động phải có bao nhiêu người làm công tác y tế?
Người lao động bị suy giảm khả năng lao động bao nhiêu % thì được hưởng trợ cấp một lần?
Cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 300 đến dưới 500 người lao động phải có bao nhiêu người làm công tác y tế?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599