Đóng menu x

Trắc nghiệm HSE

Trắc nghiệm HSE bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm về an toàn lao động, ứng phó sự cố môi trường, ISO, hóa chất.

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm an toàn lao động HSE

Trắc nghiệm HSE an toàn lao động là trắc nghiệm về kiến thức cơ bản của cán bộ phụ trách HSE bao gồm: an toàn trong môi trường làm việc, an toàn hóa chất, vận chuyển hàng nguy hiểm, phòng cháy chữa ch
Trắc nghiệm ISO 14001:2015

Trắc nghiệm ISO 14001:2015

Trắc nghiệm ISO 14001:2015 lấy ngẫu nhiên 10 câu hỏi trong hơn 200 câu hỏi trắc nghiệm về hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 .
Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Trắc nghiệm an toàn hóa chất

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn hóa chất được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn hóa chất do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Lu

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường