Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN TRƯỢT, TÉ, NGÃ (SLIP, TRIP, FALL)

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn trượt, té, ngã” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN TRƯỢT, TÉ, NGÃ (SLIP, TRIP, FALL)

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn trượt, té, ngã được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn trượt, té, ngã do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Khi xảy ra tai nạn rơi ngã, phần nào của cơ thể va chạm thì mức độ tổn thương nghiêm trọng nhất?
Quy định về việc bảo vệ khỏi rơi ngã là gì?
Nhận định nào không đúng về tai nạn trượt, té, ngã?
Đâu là nhận định đúng về ký tự tiếng Anh "ABCD" trong phòng tránh tai nạn rơi ngã?
Quy định về phòng chống rơi ngã là gì?
HÌnh thức của hệ thống phòng chống rơi ngã bao gồm:
Điều gì không thuộc phạm trù rơi ngã?
Điều gì là nguyên nhân rơi ngã từ trên sàn làm việc?
Nhận định nào đúng về tai nạn trượt, té, ngã?
Điều gì không phải nguyên nhân rơi ngã xung quanh khe hở?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599