Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN TRƯỢT, TÉ, NGÃ (SLIP, TRIP, FALL)

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn trượt, té, ngã” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN TRƯỢT, TÉ, NGÃ (SLIP, TRIP, FALL)

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn trượt, té, ngã được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn trượt, té, ngã do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Hệ thống ngăn chặn rơi ngã là gì?
Nhận định nào không đúng về tai nạn trượt, té, ngã?
Đâu là nhận định đúng về ký tự tiếng Anh "ABCD" trong phòng tránh tai nạn rơi ngã?
Nhận định nào đúng về tai nạn trượt, té, ngã?
Khi xảy ra tai nạn rơi ngã, phần nào của cơ thể va chạm thì mức độ tổn thương ít nhất?
Mức độ tổn thương của con người khi rơi ngã phụ thuộc vào các yếu tố nào sau đây?
HÌnh thức của hệ thống bảo vệ khỏi rơi ngã bao gồm:
Việc lập kế hoạch làm việc để loại bỏ yếu tố nguy hiểm về rơi ngã với những quy định kỹ thuật và hệ thống loại bỏ khả năng xảy ra rơi ngã hoặc lựa chọn phương pháp làm việc và phương pháp thực hiện an toàn kỹ thuật đối với sự rơi ngã?
Điều gì là nguyên nhân rơi ngã từ giàn giáo treo?
HÌnh thức của hệ thống phòng chống rơi ngã bao gồm:
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599