Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN THIẾT BỊ CẦM TAY

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thiết bị cầm tay được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn thiết bị cầm tay do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN THIẾT BỊ CẦM TAY

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn thiết bị cầm tay được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn thiết bị cầm tay do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Đâu là hành động đúng khi vận hành thiết bị điện cầm tay?
Khi dùng búa tạ đập lên mũi ve, đục, chạm để chặt sắt thì dùng gì để giữ?
Các nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn khi sử dụng thiết bị cầm tay?
Trong môi làm việc nguy hiểm thì chỉ cho phép sử dụng thiết bị điện cầm tay không quá bao nhiêu Vôn?
Thiết bị điện cầm tay phải kiểm tra định kỳ ít nhất?
Cấm sử dụng thiết bị điện cầm tay khi thấy các hiện tượng nào sau đây?
Các mối nguy hiểm khi sử dụng thiết bị cầm tay là gì?
Không sử dụng thiết bị cầm tay khi cơ thể đang ở trạng thái nào?
Trong môi làm việc đặc biệt nguy hiểm thì chỉ cho phép sử dụng thiết bị điện cầm tay không quá bao nhiêu Vôn?
Đâu là hành động không đúng khi vận hành thiết bị điện cầm tay?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599