Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN PPE

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn PPE” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn PPE do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN PPE

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn PPE được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn PPE do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Thiết bị bảo hộ cá nhân cần thiết khi nào?
Từ độ cao bao nhiêu m phải trang bị dây an toàn, lưới bảo vệ nếu không có sàn thao tác?
"PPE" là gì?
Các thiết bị bảo hộ cá nhân nào cần thiết cho người làm công việc cắt, mài?
Thiết bị nào dưới đây được gọi là PPE?
Khi găng tay bị hỏng hoặc lỗi bạn nên làm gì?
Yêu cầu lựa chọn khẩu trang hoạt tính?
Yêu cầu lựa chọn giày cách điện đối với các công việc liên quan?
Người lao động bắt buộc phải sử dụng thiết bị PPE bảo vệ hô hấp khi?
Đặc điểm chung của giày bảo hộ là gì?
Khi làm việc với dao và xử lý các vật sắc nhọn, nên đeo PPE nào?
Làm việc trên cao, nơi có khả năng xảy ra nguy hiểm ngã cao cần phải?
Người sử dụng PPE phải tuân thủ yêu cầu nào sau đây?
Kiểm soát rủi ro phải được giải quyết theo các thứ tự ưu tiên là?
Nội dung nào sau đây không đúng đối với PPE?
"PPE" là từ viết tắt nào?
Ai là người có trách nhiệm cung cấp PPE cho người lao động?
Yêu cầu lựa chọn kính bảo hộ làm việc với hóa chất?
Yêu cầu lựa chọn dây đai an toàn:
Nếu mũ bảo hộ của bạn rơi từ độ cao xuống bề mặt cứng, bạn nên:
Đối tượng nào sau đây không cần mặc PPE?
Đối tượng yêu cầu bắt buộc phải sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân khi vào nhà máy?
Các thiết bị bảo hộ cá nhân nào cần thiết cho Nhân viên ứng cứu sự cố dầu tràn?
Share the quiz to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599