Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn trong cửa hàng xăng dầu” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn cửa hàng xăng dầu do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn cửa hàng xăng dầu được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn trong kinh doanh xăng dầu do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Khoảng cách an toàn từ bể chứa và cột bơm của cửa hàng xăng dầu trên mặt đất đến nơi sản xuất có phát lửa hoặc tia lửa bên ngoài cửa hàng là bao nhiêu?
Trách nhiệm của người lao động trong việc đảm an toàn vệ sinh lao động trong kinh doanh xăng dầu?
Trong cửa hàng xăng dầu, các bình chữa cháy được đặt ở các vị trí phù hợp?
Phân cấp cháy nở tại các cửa hàng xăng dầu, vùng không nguy hiểm là gì?
Khoảng cách tối thiểu giữa các bể đặt ngầm trong cửa hàng là bao nhiêu?
Để đáp ứng yêu cầu về an toàn môi trường, các cơ sở kinh doanh xăng dầu phải làm gì?
Khoảng cách tối thiểu giữa họng nhập kín và gian bán hàng trong cửa hàng là bao nhiêu?
Khoảng cách tối thiểu giữa bể đặt ngầm và gian bán hàng trong cửa hàng là bao nhiêu?
Cửa hàng xăng dầu Cấp 2 trên mặt đất có dung tích chứa xăng dầu theo quy đinh là bao nhiêu m3?
Loại phương tiện chữa cháy nào có thể áp dụng chữa cháy tại các cửa hàng xăng dầu
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599