Đóng menu x

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN CỬA HÀNG LPG

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN CỬA HÀNG LPG

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về “An toàn trong cửa hàng LPG” được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn LPG do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

TRẮC NGHIỆM AN TOÀN CỬA HÀNG LPG

Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm về an toàn cửa hàng LPG được lấy ngẫu nhiên từ bộ dữ liệu hơn 100 câu hỏi về an toàn LPG do Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường biên soạn theo các quy định của Luật An toàn Vệ sinh Lao động 2015 và các Nghị định, Thông tư, TCVN, QCVN có liên quan.

Ngoài cửa ra vào, của hàng LPG phải có ít nhất bao nhiêu cửa dự phòng (của thoát nạn) có cửa mở ra phía ngoài để người ở trong dễ thoát ra ngoài khi có sự cố?
Việc xếp dỡ, tồn chứa và bày bán chai LPG, LPG chai tại cửa hàng phải đảm bảo các yêu cầu an toàn nào sau đây?
Nồng LPG trong không khí cho phép làm việc lâu dài là bao nhiêu?
Yêu cầu nào sau đây đúng với khu vực chứa hàng của cửa hàng LPG?
Cửa hàng LPG có diện tích cửa hàng tối thiểu là bao nhiêu?
Trách nhiệm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động của người lao động tại cơ sở LPG?
Các loại chai LPG, LPG chai có thể được xếp chồng lên nhau ở tư thế thẳng đứng, vững chắc. Độ cao tối đa mỗi chồng là bao nhiêu?
Tổng lượng LPG chai tồn chứa tại cửa hàng không được vượt quá bao nhiêu?
Khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy từ cửa hàng
Hành động nào sau đây là không đúng khi phát hiện và xử lý LPG chai khi bị rò rỉ?
Share the quiz to see results
Complete the form below to see results

Ngoài ra, Trung Tâm ESE còn một số bộ câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực An toàn – Hóa chất – Môi trường khác. Anh/Chị có thể tham khảo thêm tại ungphosuco.vn

Để được hỗ trợ thông tin hoặc tư vấn, Anh/Chị vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

 0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 01 01 40 (Ms.Trâm)

 khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599