Đóng menu x

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM

Điều 13. Tổ chức thực hiện

  1. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này.
  2. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
a) Phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên địa bàn quản lý thực hiện các quy định tại Thông tư này;
b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác huấn luyện, sát hạch, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ các điều kiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định.
     3. Trách nhiệm của cơ sở vận chuyển hàng hóa nguy hiểm
a) Tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm đảm bảo các quy định về chương trình và nội dung huấn luyện quy định tại Thông tư này.
b) Đảm bảo người huấn luyện đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 10 của Thông tư này.
c) Thực hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quy định tại Thông tư này và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 14. Điều khoản thi hành

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày tháng   năm 2020….Thông tư số 44/2012/TT-BCT quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa hết hiệu lực kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.
  2. Trường hợp Tiêu chuẩn, Quy chuẩn quốc gia viện dẫn trong Thông tư này có sự sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì sử dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn đã sửa đổi, bổ sung hoặc công bố mới.
  3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Công Thương để kịp thời xem xét, giải quyết./.

————–

Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE

Văn phòng GD: Phòng A6-Lầu 6, Block A, Tòa nhà văn phòng Sky Center, Số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms. Hồng Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường