Đóng menu x

Tiền chất công nghiệp trong sản phẩm tiêu dùng

Tiền chất công nghiệp

Tiền chất công nghiệp trong sản phẩm tiêu dùng

Tiền chất công nghiệp trong sản phẩm tiêu dùng

Hướng dẫn đối tượng áp dụng Nghị định 113 về hóa chất
Ngày 08/12/2017, Cục Hóa chất ban hành Công văn 1372/HC-VP để trả lời vướng mắc khi thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất.
Theo đó, đối tượng áp dụng tại Điều 2 Nghị định 113 bao gồm các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động hóa chất sau:

– Đầu tư, sản xuất, sang chai, đóng gói, mua bán, xuất – nhập khẩu hóa chất;

– Vận chuyển, cất giữ, bảo quản, sử dụng, nghiên cứu, thử nghiệm hóa chất, xử lý hóa chất thải bỏ, xử lý chất thải hóa chất.

– Các hoạt động khác có liên quan đến các hoạt động trên.

Ngoài ra, Công văn 1372/HC-VP có nêu rõ các loại hàng hóa là sản phẩm tiêu dùng có chứa hóa chất không thuộc đối tượng áp dụng của Nghi định 113 gồm:

– Axit sulfuric có trong bình ắc quy chì, axit phenylacetic là một auxin trong trái cây, axit phenylacetic dùng trong nước hoa, axit acetic dùng làm dung môi hữu cơ.

– Dược phẩm, cao su, sơn, thuốc nhuộm, thực phẩm, tẩy vải,…

– Acetone có chứa trong các chất tẩy rửa, dụng cụ làm sạch, dùng để pha keo epoxy 2 thành phần, sơn và vecni,….

Bình luận

Tel: 090306 3599