Đóng menu x

Thủy triều trong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

ứng phó sự cố tràn dầu

Thủy triều trong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Thủy triều- kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Đặc điểm điều kiện tự nhiên- đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội, môi trường sinh thái TPHCM

Đặc điểm khí tượng thủy văn

Thủy triều

Chế độ thủy triều tại khu vực thành phố là chế độ bán nhật triều không đều ngày 2 lần.

Về thời gian một kì triều trong ngày khoảng 24 5h thời gian triều lên và triều xuống xấp xỉ nhau. Tốc độ triều truyền qua kết quả quan trắc mực nước tại các trạm trên luồng cho thấy:

– Từ ngã 3 Dần Xây – Nhà Bè thời gian truyền triều trung bình 55 – 70 phút với chiều dài tuyến 31 5km.

– Từ Nhà Bè – Sài Gòn mất khoảng 30 – 40 phút với chiều dài tuyến 16,5km.

– Thời gian truyền triều từ Vũng Tàu – Sài Gòn khoảng 120 – 200 phút với chiều dài 86km.

Tốc độ truyền triều trung bình tính được khoảng 28 – 30km/h như vậy thời gian xuất hiện triều ở cùng một mực nước tính toán sẽ chậm dần từ Vũng Tàu – Sài Gòn 2 5 – 3,5 giờ.

Biên độ triều tại Sài Gòn – Vũng Tàu chênh lệch nhau không nhiều nằm trong khoảng 0,1 – 0,3m.

Biên độ trung bình: 2 3 – 3m. iên độ cao nhất: 4,1m.

Số liệu về thủy triều cần thiết để làm dữ liệu đầu vào cho việc tính toán lan truyền ô nhiễm của dầu trên mặt nước. Từ đó chúng ta có thể đưa ra các biện pháp ứng phó sự cố kịp thời.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599