Đóng menu x

Sự khác nhau giữa đánh giá tác động môi trường và việc quan trắc môi trường lao động.

Sự khác nhau giữa đánh giá tác động môi trường và việc quan trắc môi trường lao động.

Sự khác nhau giữa đánh giá tác động môi trường và việc quan trắc môi trường lao động.

Doanh nghiệp hỏi: Có sự nhầm lẫn giữa quy định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) do ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện và việc quan trắc MTLĐ do ngành y tế thực hiện. Doanh nghiệp đề nghị Bộ LĐTBXH, Bộ Y tế xem xét, nghiên cứu phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng chính sách thống nhất quy định cụ thể việc đánh giá tác động môi trường và quan trắc môi trường lao động (vì có một số chỉ số trùng nhau).

Cơ quan quản lý nhà nước trả lời

– Sự khác nhau của Đánh giá tác động môi trường và Quan trắc môi trường lao động:

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (tiếng Anh là EIA) là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư đến môi trường để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án (Theo khoản 23, điều 3 giải thích từ ngữ, Chương I Quy định chung, Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13). Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM là cơ sở để doanh nghiệp biết rõ hơn về hiện trạng chất lượng môi trường của mình từ đó có thể đề ra các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiệu quả nhằm đạt các Tiêu chuẩn môi trường theo quy định. Hơn nữa kết quả giám sát chất lượng môi trường sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường đánh giá về công tác bảo vệ môi trường của CSLĐ. Tuy nhiên kết quả này có thể tham khảo kết quả quan trắc môi trường lao động khi đánh giá tác động đối với sức khỏe người lao động trong quá trình lao động sản xuất.

– Quan trắc môi trường lao động là hoạt động thu thập, phân tích, đánh giá số liệu đo lường các yếu tố trong môi trường lao động tại nơi làm việc để có biện pháp giảm thiểu tác hại đối với sức khỏe, phòng, chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Nội dung này thực hiện theo yêu cầu của Luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015. Cơ sở để so sánh là giới hạn tiếp xúc tối đa cho phép và đo tại vị trí có người lao động làm việc.

Vì vậy không có sự nhầm lẫn giữa việc đánh giá tác động môi trường và việc quan trắc môi trường lao động.

– Theo quy định tại Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường thì Các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt đầu tư của mình, trừ các dự án thuộc Phụ lục III Nghị định này;

– Còn việc thực hiện qua trắc môi trường lao động do cơ sở lao động lên kế hoạch và mời tổ chức đủ điều kiện thực hiện quan trắc môi trường lao động, nội dung này được quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Thông tư 19/2016/TT-BYT.

Do vậy rõ ràng không chồng chéo về quản lý nhà nước đối với nội dung này. Tuy nhiên để hạn chế những vấn đề bất cập có thể nảy sinh, đề xuất cần có đại diện của ngành y tế trong nhóm thực hiện và thẩm định kết quả đánh giá tác động môi trường đối với cơ sở lao động sản xuất.


Thời gian giải đáp các ý kiến từ doanh nghiệp: 23/04/2018 (9:20 AM)

Link tham khảo: https://vihema.gov.vn


Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
↪TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG↩
🌍 Website: https://ungphosuco.vn/
☎ 028 73022200 – 090 306 3599 (Ms.Vân) – 093 200 9212 (Mr. Thoại)
Email: trungtam@ungphosuco.vn
🏫 Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh CỐ MÔI TRƯỜNG 💼💼

 

Bình luận

Tel: 090306 3599