Đóng menu x

Quy định về tái sử dụng, xử lý hóa chất đã qua sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

Biểu trưng hóa chất nguy hiểm

Quy định về tái sử dụng, xử lý hóa chất đã qua sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

Quy định về tái sử dụng, xử lý hóa chất đã qua sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học

được qui định tại Thông tư Số:        /2019/TT-bKHCN. Thông tư Quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

Thông tư Số:        /2019/TT-bKHCN Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Quy định về tái sử dụng, xử lý hóa chất đã qua sử dụng trong thí nghiệm, nghiên cứu khoa học như sau:

  1. Hóa chất sau khi sử dụng hoặc hóa chất được tái chế thu hồi sau khi sử dụng vẫn đáp ứng yêu cầu sử dụng được lưu giữ để riêng tại khu vực tạm thời để hóa chất trong phòng thí nghiệm và phục vụ ngay cho các đợt thí nghiệm, nghiên cứu tiếp theo.
  2. Hóa chất thải được thu gom vào các dụng cụ chứa riêng biệt. Chỉ được phép cho nhiều loại hóa chất thải chung vào một dụng cụ chứa khi biết chắc chắn chúng không tương tác với nhau theo Bảng hướng dẫn an toàn của Phòng thí nghiệm.
  3. Các phế liệu, sản phẩm bị hư hỏng, trong quá trình nghiên cứu có sử dụng hóa chất được thu gom, phân loại riêng theo từng tính chất, đặc điểm có khả năng gây mất an toàn.
  4. Các dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ thí nghiệm với hóa chất bị hư hỏng được thu gom, phân loại phù hợp để đem đi xử lý.
  5. Việc xử lý hóa chất thải, các phế liệu, sản phẩm bị hư hỏng, dụng cụ chứa hóa chất, dụng cụ thí nghiệm với hóa chất bị hư hỏng có tính nguy hại phải được bàn giao cho các cơ quan có thẩm quyền mang đi xử lý theo đúng quy định hiện hành.
  6. Nước thải của các các khu vực, bộ phận thí nghiệm, nghiên cứu có sử dụng hóa chất theo các nhóm gây nguy hiểm, tác hại tới môi trường khác nhau phải được thu gom, xử lý riêng đảm bảo an toàn môi trường trước khi xả thải vào hệ thống chất thải chung của Phòng thí nghiệm.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí  19000340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599