Đóng menu x

Quy định về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Quy định về giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Cơ sở chúng tôi có phải làm giấy phép xả nước thải vào nguồn nước?

Câu hỏi:

Hộ kinh doanh chúng tôi sơ chế vải đóng gói; cơ sở tôi chỉ hoạt động từ tháng 6 đến tháng 8. Lượng nước thải sơ chế là 6 m3/ngày đêm nếu xả thải từ tháng 6 đến tháng 8. Hiện nay, cơ sở tôi có một ao chứa nước có chống thấm, chống tràn có khả năng chứ khoản 500 m3 nước thải. Nếu cơ sở chúng tôi chứa nước thải vào ao chứa 500 m3 vừa để lắng và tự xử lý (có tận dụng để tưới cây trong vườn với diện tích là 1 ha). Nước thải xả ra ngoài nếu không tưới cây được kéo dài trong cả năm với lưu lượng 1,5 m3/ngày đêm. Đối với giải pháp cụ thể này. Cơ sở chúng tôi có phải làm giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không theo quy định.
Trả lời:
Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời:
Trường hợp quý vị nêu, không phải là nước thải sinh hoạt nên trong mọi trường hợp không được tái sử dụng để tưới cây.
Nếu Cơ sở của Quý vị không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 3 của Thông tư số 27 mà lưu lượng nước thải không có bất kỳ ngày nào vượt quá 5 m3/ngày thì không phải có giấy phép.
Link tham khảo: https://dwrm.gov.vn

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599