Đóng menu x

Quy định về biển tên, biển báo nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất

Hồ sơ huấn luyện an toàn hóa chất là yêu cầu ban hành kèm theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP về định kỳ đào tạo và sau đó lưu lại làm hồ sơ huấn luyện an toàn

Quy định về biển tên, biển báo nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất

Quy định về biển tên, biển báo nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất được qui định tại Thông tư Số:        /2019/TT-bKHCN. Thông tư Quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

Thông tư Số:        /2019/TT-bKHCN Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Luật Hoá chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Quy định về biển tên, biển báo nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, kho chứa hóa chất như sau:

  1. Bên ngoài kho chứa hóa chất, khu vực, tủ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm có treo biển báo nguy hiểm phù hợp, rõ ràng, dễ thấy.
  2. Khu vực, tủ chứa hóa chất trong phòng thí nghiệm, trước khu vực lưu chứa hóa chất được sắp xếp, phân nhóm hóa chất nguy hiểm trong kho chứa hóa chất có biển tên theo nhóm hóa chất và biển báo nguy hiểm phù hợp, rõ ràng, dễ nhận biết.
  3. Tại khu vực riêng bố trí các máy móc, thiết bị, dụng cụ sử dụng theo nhóm hóa chất nguy hiểm trong phòng thí nghiệm, nghiên cứu khoa học có biển báo nguy hiểm phù hợp, rõ ràng, dễ thấy.
  4. Tên nhóm lĩnh vực hóa chất nguy hiểm và biển báo nguy hiểm quy định theo Phụ lục 3 của Thông tư này.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí  19000340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động.

Bình luận

Tel: 090306 3599