Đóng menu x

Phòng ngừa sự cố môi trường tỉnh Thái Bình

Phòng ngừa sự cố môi trường tỉnh Thái Bình

Phòng ngừa sự cố môi trường tỉnh Thái Bình theo kế hoạch số 07/KH-UBND VỀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH GIAI ĐOẠN 2019-2020

Chủ cơ sở có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện các nội dung sau:

– Có đầy đủ hồ sơ pháp lý về môi trường theo quy định (có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành sau ĐTM, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường…);

– Lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường riêng theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 hoặc lồng ghép vào phương án bảo vệ môi trường; đối với chủ cơ sở kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh doanh dịch vụ tập trung có ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường phải lập kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường riêng. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường phải được gửi cho chính quyền địa phương cấp huyện nơi thực hiện dự án, Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp, (đối với cơ sở nằm trong khu công nghiệp), Ban quản lý hạ tầng cụm công nghiệp (đối với cụm công nghiệp) và Sở Tài nguyên và Môi trường.

– Phải bảo đảm đầy đủ nguồn nhân lực, trang thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố phù hợp với điều kiện cụ thể của cơ sở mình và tiến hành bảo dưỡng định kỳ, bổ sung và thay thế các thiết bị, phương tiện, cơ sở hạ tầng để bảo đảm khả năng sử dụng tốt trong mọi tình huống;

– Định ký 01 năm/lần tổ chức đào tạo, tập huấn và diễn tập về các nội dung trong kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường tới cán bộ, người lao động trong cơ sở;

– Công khai thông tin về rủi ro gây sự cố trong quá trình hoạt động tới cộng đồng dân cư, chính quyền địa phương và các cơ sở sản xuất khác trong khu vực để phối hợp trong quá trình phòng ngừa và ứng phó sự cố;

– Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định của pháp luật;

– Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện có dấu hiệu sự cố môi trường.

Các sở, ngành, đơn vị địa phương liên quan:

– Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, địa bàn phụ trách, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể tại Phụ lục 2;

– Chủ động lồng ghép công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành, cộng đồng dân cư về nguy cơ và hậu quả của các sự cố môi trường và biện pháp phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường;

– Tổ chức thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở có nguy cơ cao gây sự cố môi trường thuộc quyền quản lý thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường;

– Các lực lượng ứng phó sự cố môi trường, cơ quan phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh phải chủ động, bảo đảm cho cán bộ, nhân viên được đào tạo, huấn luyện về chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng khả năng sẵn sàng triển khai các hoạt động ứng phó khẩn cấp khi xảy ra sự cố môi trường.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599