Đóng menu x

Nội dung và thời hạn giấy phép môi trường

Nội dung và thời hạn giấy phép môi trường

Nội dung giấy phép môi trường

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về nội dung giấy phép môi trường như sau:

Nội dung giấy phép môi trường gồm thông tin chung về dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp; nội dung cấp phép môi trường; yêu cầu về bảo vệ môi trường; thời hạn của giấy phép môi trường; nội dung khác (nếu có).

– Nội dung cấp phép môi trường bao gồm:

+ Nguồn phát sinh nước thải; lưu lượng xả nước thải tối đa; dòng nước thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải; vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải;

+ Nguồn phát sinh khí thải; lưu lượng xả khí thải tối đa; dòng khí thải; các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải; vị trí, phương thức xả khí thải;

+ Nguồn phát sinh và giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung;

+ Công trình, hệ thống thiết bị xử lý chất thải nguy hại; mã chất thải nguy hại và khối lượng được phép xử lý, số lượng trạm trung chuyển chất thải nguy hại, địa bàn hoạt động đối với dự án đầu tư, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại;

+ Loại, khối lượng phế liệu được phép nhập khẩu đối với dự án đầu tư, cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

Thời hạn giấy phép môi trường

Giấy phép sẽ có thời hạn từ 7 – 10 năm quy định tại khoản 4 Điều 40 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

– 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I; cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 01/01/2022 có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I.

– 10 năm đối với đối tượng còn lại.

Theo Quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 07 năm 2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; các hành vi vi phạm quy định về GPMT như không có GPMT, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nội dung của GPMT,… có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng (mức phạt áp dụng đối với tổ chức); ngoài ra thể bị buộc phá dở công trình thiết bị,…
Giấy phép môi trường sẽ được triển khai từ năm 2025, nên doanh nghiệp cần có sự chủ động chuẩn bị từ ngay bây giờ.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599