Đóng menu x

Nội dung Phiếu an toàn hóa chất không có thông tin về nhà phân phối có hợp lệ hay không? Không hợp lệ thì bị phạt thế nào?

Nội dung Phiếu an toàn hóa chất không có thông tin về nhà phân phối có hợp lệ hay không? Không hợp lệ thì bị phạt thế nào?

Nhà phân phối hóa chất ở Việt Nam có cần cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho bên mua hay không?

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 24 Nghị định 113/2017/NĐ-CP có nêu:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho các tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động hóa chất.

An toàn hóa chất công nghiệp là gì? - Hóa chất Công nghiệp             Phiếu An Toàn Hóa Chất MSDS là gì? Mẫu MSDS mới nhất 2022

Nội dung Phiếu an toàn hóa chất không có thông tin về nhà phân phối có hợp lệ hay không?

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư 17/2022/TT-BCT có nêu:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định số 82/2022/NĐ-CP trước khi đưa hóa chất vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất bao gồm các thông tin theo hướng dẫn tại Phụ lục 9 của Thông tư này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Phiếu an toàn hóa chất.

Đối chiếu với Phụ lục 9 thì ngay mục số 1 có nêu yêu cầu bắt buộc là Nhận dạng hóa chất và thông tin về nhà cung cấp. Nội dung giải thích gồm:

– Mã phân loại sản phẩm theo GHS hoặc các nhận dạng khác của sản phẩm/hóa chất {Số CAS; số UN (nếu có); Số đăng ký EC (nếu có); Tên thương mại}

– Mục đích sử dụng và hạn chế khi sử dụng: Ghi ngắn gọn mục đích sử dụng. Ví dụ: làm dung môi hòa tan nhựa PVC

– Thông tin nhà cung cấp (nhập khẩu; sản xuất; phân phối): Tên; địa chỉ; số điện thoại…

– Số điện thoại liên hệ trong trường hợp khẩn cấp

Như vậy, khi nhập khẩu, phân phối thì phải có thông tin, địa chỉ, số điện thoại,… của đơn vị nhập khẩu, phân phối đó. Còn nhà sản xuất áp dụng trong trường hợp sản xuất tại Việt Nam mà thôi.

Do đó, trường hợp này khi không để thông tin về nhà phân phối nhập khẩu ở là không phù hợp.

Trên Phiếu an toàn hóa chất thiếu thông tin của nhà phân phối sẽ bị xử phạt thế nào?

Căn cứ theo Điều 23 Nghị định 71/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi xây dựng Phiếu an toàn hóa chất thiếu thông tin bắt buộc như sau:

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng thiếu mỗi nội dung bắt buộc của mỗi Phiếu an toàn hóa chất.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về hóa chất nguy hiểm trong Phiếu an toàn hóa chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không cung cấp Phiếu an toàn hóa chất cho cá nhân, tổ chức sử dụng hóa chất nguy hiểm để sản xuất sản phẩm, hàng hóa khác.

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lập Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt cho hóa chất nguy hiểm mà đã đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường.

 

– – – – – – -***- – – – – – –

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)

Địa chỉ: Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

SĐT: 0938822715 (Mr Sang)

Email: thanhsang@ungphosuco.vn / trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599