Đóng menu x

Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng, dầu

Nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng, dầu

Kinh doanh xăng dầu là mặt hàng thiết yếu đối với đời sống tiêu dùng và xã hội mà còn giữ một vị trí quan trọng đối với nền kinh tế đất nước,..Tuy nhiên, xăng dầu rất dễ gây cháy nổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, đồng thời cũng là nguyên nhân làm ảnh hưởng đến môi trường. Để góp phần tăng cường đảm bảo việc thực thi đầy đủ các quy định pháp luật tổ chức mở lớp bồi dưỡng “Khoá nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu”

1. Mục tiêu bồi dưỡng bảo vệ môi trường kinh doanh xăng dầu

Nhằm cung cấp thông tin, kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu đến môi trường, sức khỏe và biện pháp quản lý; trách nhiệm và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức kinh doanh xăng dầu; một số biện pháp xử lý nước thải nhiễm dầu, ứng phó sự cố tràn dầu và cháy nổ; an toàn trong vận chuyển; quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu…Trang bị kiến thức cơ bản về môi trường và bảo vệ môi trường cho người học, nhằm nâng cao nhận thức về môi trường, trách nhiệm bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng và kinh doanh thương mại.

  • Nắm được kiến thức cơ bản về môi trường, ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu;
  • Hiểu được tính chất, cơ chế của chất độc hại trong xăng dầu đối với môi trường và sức khoẻ con người;
  • Nắm vững cách xử lý, khắc phục, hạn chế tác động của ô nhiễm môi trường trong kinh doanh xăng dầu;
  • Sử dụng thành thạo các thiết bị, dụng cụ bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu;
  • Có kỹ năng cơ bản xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường thông thường trong kinh doanh xăng dầu;
  • Có ý thức chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước;
  • Áp dụng kiến thức về bảo vệ môi trường để lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hoá lỏng đảm bảo đúng quy định của pháp luật;
  • Trình bày và giải thích những nội dung cơ bản về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng; Tổ chức các nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng.

2. Đối tượng tham gia

Người thuộc cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của các tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu (Căn cứ vào quy định tại các điều 17, điều 19, điều 22 Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ);

3. Chứng nhận 

Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khoá học đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của quy luật hiện hành

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599