Đóng menu x

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ATVSLĐ

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ATVSLĐ

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA, TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC ATVSLĐ

Mục tiêu của công tác ATVSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, pháp luật, tổ chức, hành chính, kinh tế – xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một ĐKLĐ tiện nghi, thuận lợi và MTLĐ ngày càng đ­ược cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa TNLĐ và BNN, hạn chế ốm đau và giảm sút sức khoẻ cũng như­ những thiệt hại khác đối với NLĐ, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng NLĐ, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và Bảo vệ môi tr­ường

1. Mục đích, ý nghĩa của công tác ATVSLĐ

Mục tiêu của công tác ATVSLĐ là thông qua các biện pháp về khoa học kỹ thuật, pháp luật, tổ chức, hành chính, kinh tế – xã hội để loại trừ các yếu tố nguy hiểm và có hại phát sinh trong sản xuất, tạo nên một ĐKLĐ tiện nghi, thuận lợi và MTLĐ ngày càng đ­ược cải thiện tốt hơn để ngăn ngừa TNLĐ và BNN, hạn chế ốm đau và giảm sút sức khoẻ cũng như­ những thiệt hại khác đối với NLĐ, nhằm bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ và tính mạng NLĐ, trực tiếp góp phần bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động và Bảo vệ môi tr­ường.

2. Tính chất của công tác ATVSLĐ: 

Gồm 3 tính chất

 • ATVSLĐ mang tính chất khoa học kỹ thuật
 • ATVSLĐ mang tính luật pháp
 • ATVSLĐ mang tính quần chúng rộng rãi

3. Nội dung của công tác ATVSLĐ: 

Có 3 nội dung thể hiện 3 tính chất trên

 • Những nội dung về khoa học kỹ thuật
 • Những nội dung về xây dựng và thực hiện các luật pháp, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, qui định về ATVSLĐ và tổ chức quản lý nhà nư­ớc về ATVSLĐ.
 • Những nội dung về giáo dục, huấn luyện về ATVSLĐ và vận động quần chúng làm tốt công tác ATVSLĐ.

3.1. Nội dung khoa học kỹ thuật AT-VSLĐ:

Bao gồm 5 ngành khoa học cơ bản như sau:

1. Khoa học về y học lao động: để đánh giá các tác động ảnh hưởng của môi trường, điều kiện làm việc tới sức khoẻ NLĐ và đề xuất các biện pháp phòng tránh.

2. Các ngành khoa học về kỹ thuật vệ sinh: là khoa học nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật nhằm loại bỏ, phòng tránh và hạn chế các tác hại của môi trường và điều kiện lao động tới NLĐ và dân cư xung quanh.

3. Kỹ thuật an toàn: là môn khoa khọc nghiên cứu các biện pháp phòng tránh, hạn chế các nguy cơ rủi ro tác động tới NLĐ do các nguyên nhân khách quan và chủ quan, do máy móc thiết bị, công nghệ và phương thức sản xuất không hợp lý gây ra.

4. Khoa học về các ph­ương tiện bảo vệ: nghiên cứu, đề xuất phương thức và các chế tạo các PTBVCN như: quần áo, mũ, khẩu trang, mặt nạ, kính, găng tay, giày ủng… nhằm bảo vệ NLĐ trước những nguy cơ tác động có hại của MT& ĐKLV.

5. Khoa học Ecgonomie: là môn khoa học nghiên cứu cách thức làm việc, môi trường và ĐKLV, không gian làm việc… một cách hợp lý nhằm bảo vệ sức khoẻ NLĐ và nâng cao năng suất lao động.

3.2. Nội dung xây dựng và thực hiện các văn bản luật pháp về ATVSLĐ và tăng c­ường quản lý nhà n­ước về ATVSLĐ.

 • Nhà n­ước chỉ đạo việc nghiên cứu xây dựng và cho ban hành các văn bản luật pháp, chế độ chính sách, h­ướng dẫn qui định về AT-VSLĐ.
 • Với sự tham gia của các ngành, các cấp và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, nhà n­ước chỉ đạo việc xây dựng và phê duyệt ch­ương trình quốc gia về BHLĐ định kỳ 5 năm và hàng năm và đư­a vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nư­ớc.
 • Thông qua các hệ thống thanh tra lao động, nhà n­ước tiến hành các hoạt động thanh tra, xem xét khen th­ưởng và xử lý các vi phạm về AT-VSLĐ.

3.3. Nội dung giáo dục huấn luyện về ATVSLĐ và tổ chức vận động quần chúng làm tốt công tác ATVSLĐ

Nội dung công tác giáo dục, huấn luyện về ATVSLĐ và tổ chức vận động quần chúng bao gồm những hoạt động chủ yếu sau đây:

 • Phải bằng mọi hình thức, tuyên truyền giáo dục cho NLĐ nhận thức được sự cần thiết khi bảo đảm an toàn trong sản xuất, phải phổ biến và huấn luyện cho họ có những hiểu biết về ATVSLĐ để họ biết tự bảo vệ mình…
 • Giáo dục ý thức lao động có kỷ luật, bảo đảm các nguyên tắc an toàn, thực hiện nghiêm chỉnh tiêu chuẩn, qui định, nội qui an toàn, chống làm bừa, làm ẩu.
 • Tổ chức tốt hoạt động tự kiểm tra ATVSLĐ tại chỗ làm việc, tại từng cơ sở sản xuất, đơn vị công tác.

Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE

Văn phòng GD: Phòng A6-Lầu 6, Block A, Tòa nhà văn phòng Sky Center, Số 5B đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM.

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms. Hồng Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599