Đóng menu x

Máy bơm chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

Máy bơm chữa cháy (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Máy bơm chữa cháy

STT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.1.1

Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ điện 1. Lưu lượng, áp suất, tốc độ vòng quay của bơm 2.3 TCVN 4208: 2009 Lắp đặt máy bơm trên hệ thống thử nghiệm đảm bảo độ ổn định vận hành theo 5.4.2 TCVN 9222:2012; Vận hành máy bơm, để máy bơm hoạt động ổn định và đo tại các điểm làm việc trên đường đặc tính theo 6.3.4.1 TCVN 8531:2010; Xác định lưu lượng và cột áp toàn phần theo 3.19 và 6.1.2 TCVN 9222:2012; Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy như sau:

– Nếu lô phương tiện có số lượng ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 10, ≤ 20 thì lấy 02 mẫu

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 20, ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 100 thì lấy 05 mẫu

8413.70.11

2. Xác định dòng điện làm việc của động cơ ở 110% mức lưu lượng lớn nhất (đối với máy bơm thiết kế làm việc tại 01 điểm) Không xuất hiện sự quá tải trên động cơ Lắp đặt máy bơm trên hệ thống thử nghiệm đảm bảo độ ổn định vận hành theo 5.4.2 TCVN 9222:2012; Đo cường độ dòng điện làm việc trên các pha tại điểm làm việc 110% lưu lượng
3. Độ kín của buồng bơm. Không xuất hiện rò rỉ tại áp suất thử trong thời gian một phút (thử nghiệm với áp suất tối đa khi đóng kín họng ra) Kiểm tra trực quan quan:

Khởi động và từ từ đóng họng ra của máy bơm, quan sát đồng hồ đo áp suất để chọn điểm làm việc có áp suất tối đa, duy trì máy bơm làm việc tại điểm đó và kiểm tra vỏ bơm

2.1.2

Máy bơm ly tâm chữa cháy loại cố định dùng động cơ đốt trong 1. Lưu lượng, áp suất, tốc độ vòng quay của bơm 2.3 TCVN 4208: 2009 Lắp đặt máy bơm trên hệ thống thử nghiệm đảm bảo độ ổn định vận hành theo 5.4.2 TCVN 9222:2012; Vận hành máy bơm, để máy bơm hoạt động ổn định và đo tại các điểm làm việc trên đường đặc tính theo 6.3.4.1 TCVN 8531:2010;

Xác định lưu lượng và cột áp toàn phần theo 3.19 và 6.1.2 TCVN 9222:2012;

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy như sau:

– Nếu lô phương tiện có số lượng ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 10, ≤ 20 thì lấy 02 mẫu

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 20, ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 100 thì lấy 05 mẫu

8413.70.11

2. Xác định khả năng làm việc của động cơ ở 110% mức lưu lượng lớn nhất (đối với máy bơm thiết kế làm việc tại 01 điểm) Tốc độ vòng quay của động cơ không vượt quá 100% tốc độ vòng quay định mức Lắp đặt máy bơm trên hệ thống thử nghiệm đảm bảo độ ổn định vận hành theo 5.4.2 TCVN 9222:2012;

Đo thực tế tốc độ vòng quay tại điểm làm việc 110% lưu lượng

3. Độ kín của buồng bơm Không xuất hiện rò rỉ tại áp suất thử trong thời gian một phút (thử nghiệm với áp suất tối đa khi đóng kín họng ra) Kiểm tra trực quan: Khởi động và từ từ đóng họng ra của máy bơm, quan sát đồng hồ đo áp suất để chọn điểm làm việc có áp suất tối đa, duy trì máy bơm làm việc tại điểm đó và kiểm tra vỏ bơm

2.1.3

Bơm ly tâm chữa cháy loại khiêng tay dùng động cơ đốt trong 1. Kích thước, khối lượng cơ bản Điều 5, 6.1.11 TCVN 12110: 2018;

Kích thước tổng thể các chiều của bơm phải phù hợp thông số kỹ thuật do nhà sản xuất công bố

Kiểm tra kích thước các chiều bằng thước đo có độ chính xác đến 1mm;

Kiểm tra kích thước, kích thước họng đẩy, họng hút bằng thước đo có độ chính xác đến 0,1mm

Kiểm tra khối lượng theo 7.2.4 TCVN 12110: 2018, sử dụng cân khối lượng có dải đo phù hợp, thang đo đến 0,5 kg

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy như sau:

– Nếu lô phương tiện có số lượng ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 10, ≤ 20 thì lấy 02 mẫu

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 20, ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

– Nếu lô phương tiện có số lượng > 100 thì lấy 05 mẫu

8413.70.11

2. Yêu cầu chung 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.8 , 6.1.9 TCVN 12110: 2018 7.2.1, 7.2.2 TCVN 12110: 2018
3. Lưu lượng, áp suất, tốc độ vòng quay của bơm 2.3 TCVN 4208: 2009 và Bảng 1 TCVN 12110: 2018 Lắp đặt máy bơm trên hệ thống thử nghiệm đảm bảo độ ổn định vận hành theo 5.4.2 TCVN 9222:2012;

Vận hành máy bơm, để máy bơm hoạt động ổn định và đo tại các điểm làm việc trên đường đặc tính theo 6.3.4.1 TCVN 8531:2010;

Xác định lưu lượng và cột áp toàn phần theo 3.19 và 6.1.2 TCVN 9222:2012;

4. Hệ thống nhiên liệu 6.2.2 TCVN 12110: 2018 7.2.5 TCVN 12110: 2018  

5. Hệ thống làm mát 6.2.3 TCVN 12110: 2018 7.2.6 TCVN 12110: 2018
6. Hệ thống điện 6.2.4 TCVN 12110: 2018 7.2.7 TCVN 12110: 2018
7. Thiết bị giảm âm 6.2.5 TCVN 12110: 2018 7.2.8 TCVN 12110: 2018
8. Họng phun, họng hút 6.3.4, 6.3.5 TCVN 12110: 2018 7.2.13 TCVN 12110: 2018
9. Độ kín của buồng bơm 6.1.10 TCVN 12110: 2018 7.2.3 TCVN 12110: 2018
10. Chiều sâu hút tối đa 6.3.6 TCVN 12110: 2018 Thử nghiệm theo 7.2.15 TCVN 12110:2018, đo thực tế chiều sâu hút tại các điểm làm việc theo công bố của nhà sản xuất
11. Khả năng gây chân không mồi nước 6.3.6 TCVN 12110: 2018 Thử nghiệm theo 7.2.15 TCVN 12110:2018

Chú thích:

(1) Đối với máy bơm nước chữa cháy lắp đặt tại các hạng mục, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc trưng được nêu trong các QCVN , TCVN thì phải tiến hành các thử nghiệm bổ sung để để kiểm tra, đánh giá các tính năng kỹ thuật theo yêu cầu tương ứng;

(2) Đối với các máy bơm chữa cháy có công suất ≥ 150kW nhập khẩu nguyên chiếc cho từng dự án, công trình thì có thể tổ chức kiểm tra, thử nghiệm tại dự án, công trình. Việc lắp đặt, thử nghiệm tại các dự án, công trình phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599