Đóng menu x

Lý do cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Lý do cần thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn lao động

Doanh nghiệp thực hiện đánh giá nguy cơ an toàn vệ sinh lao động của dự án để đưa ra các quyết định cần làm rõ các nội dung:

 • Mối quan tâm ở đây là gì?
 • Tại sao vấn đề đó lại được quan tâm?
 • Vấn đề đó cấp bách như thế nào?
 • Các bên liên quan nhận thức như thế nào về vấn đề đó?

Đánh giá nguy cơ an toàn vệ sinh lao động sẽ không phù hợp nếu giải pháp đưa ra chỉ mang tính hình thức và không nên thực hiện đánh giá khi:

 • Không có thông tin hoặc không có đủ thông tin;
 • Không có khả năng hành động hoặc đã quá muộn để có thể hành động;
 • Không có đủ nguồn lực; và
 • Không được chấp nhận về mặt xã hội và chính trị.

Thông thường khoảng 90% các nỗ lực giải quyết vấn đề trên toàn thế giới tập trung vào:

 • Giải quyết không đúng vấn đề;
 • Đưa ra những câu hỏi mà không có câu trả lời;
 • Giải quyết một giải pháp (chứ không phải vấn đề);
 • Đưa ra những câu hỏi quá chung chung; hoặc
 • Quá tập trung vào việc thống nhất về câu trả lời trước khi có được sự thống nhất về câu hỏi đề ra. (Bardwell, 1991 trích dẫn trong tài liệu của Thornton & Paulsen, 1998, trang 799).

Do đó, chúng ta cần phân tích và cân nhắc kỹ tất cả các khía cạnh từ thông tin khoa học, quan niệm cộng đồng và nguồn lực sẵn có đến tầm quan trọng của vấn đề để đưa ra quyết định thực hiện hay không thực hiện đánh giá nguy cơ.

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Điều 4 trong thông tư quy định về Lập Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động vệ sinh lao động

 • Xác định Mục đích, đối tượng, phạm vi và thời gian thực hiện cho việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Lựa chọn phương pháp nhận diện, phân tích nguy cơ và tác hại các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.
 • Phân công trách nhiệm cho các phòng, ban, phân xưởng, tổ, đội sản xuất (nếu có) và cá nhân trong cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến việc đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động.
 • Dự kiến kinh phí thực hiện.

Sau đó doanh nghiệp cần triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động sau khi lập Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động:
1. Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại trên cơ sở tham khảo thông tin từ các hoạt động sau đây:

 • Phân tích đặc Điểm Điều kiện lao động, quy trình làm việc có liên quan;
 • Kiểm tra thực tế nơi làm việc;
 • Khảo sát người lao động về những yếu tố có thể gây tổn thương, bệnh tật, làm suy giảm sức khỏe của họ tại nơi làm việc;
 • Xem xét hồ sơ, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động: biên bản Điều tra tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động; số liệu quan trắc môi trường lao động; kết quả khám sức khỏe định kỳ; các biên bản tự kiểm tra của doanh nghiệp, biên bản thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động.

2. Phân tích khả năng xuất hiện và hậu quả của việc mất an toàn, vệ sinh lao động phát sinh từ yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.

 • Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động sau khi lập và triển khai Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động
 • Xếp loại mức độ nghiêm trọng của nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tương ứng với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại được nhận diện.
 • Xác định các nguy cơ rủi ro chấp nhận được và các biện pháp giảm thiểu nguy cơ rủi ro đến mức hợp lý.
  Tổng hợp kết quả đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; đề xuất các biện pháp nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện Điều kiện lao động, phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường hỗ trợ doanh nghiệp lập và triển khai kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động vệ sinh lao động.

Mọi chi tiết yêu cầu khác, vui lòng liên hệ về Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường để được tư vấn

Thông tin:
TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – Tư vấn, đào tạo huấn luyện, diễn tập về an toàn lao động.

160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Hotline: 1900 0340 | Email: trungtam@ungphosuco.vn 

Tel:  0903063599 (Ms Vân) – 0908 090 013 (Mr Minh)

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599