Đóng menu x

Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập

Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập

Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập được quy định tại Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuy điện.

Thông tư Số 09/2019/TT-BCT này áp dụng đối với:

  • Chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện.
  • Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến viêc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Lập, điều chỉnh phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công xây dựng đập

  1. Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện phải có trách nhiệm lập phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du trong quá trình thi công xây dựngđập  trình cơ quan tiếp nhận hồ sơ, thẩm định phương án theo quy định tại khoản 4 điều 7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP. Mẫu phương án quy định tại phụ lục I thông tư này.
  2. Trường hợp tiến độ xây dựng đập, hồ chứa thủy điện thay đổi so với phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công được duyệt và không phù hợp với diễn biến khí tượng thủy văn tại thời điểm xây dựng, chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh phương án trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 5 điều 7 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599