Đóng menu x

KHÔNG TRIỂN KHAI THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

KHÔNG TRIỂN KHAI THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

 

KHÔNG TRIỂN KHAI THỰC HÀNH HUẤN LUYỆN ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO?

Căn cứ điểm b khoản 2, điểm a khoản 13 Điều 39 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về vi phạm các quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu như sau:

Vi phạm các quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu;

b) Không triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định.

13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm để xảy ra tràn dầu hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này;

b) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm, buộc phải bồi thường thiệt hại do ô nhiễm dầu gây ra theo quy định trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 11 Điều này.

Theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền như sau:

Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

2. Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương II của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, tổ chức không triển khai thực hành huấn luyện ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định thì có thể bị xử bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Đồng thời tổ chức này còn bị buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm để xảy ra tràn dầu hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành.

Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với thủ tục, quy trình và huấn luyện chi tiết  của Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường ESE. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)

Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 1900 0340 – 028 073002 2200

anhtuyet@ungphosuco.vn (Ms.Tuyết)

Bình luận

Tel: 090306 3599