Đóng menu x

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý – Nhóm 1

Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động cho cán bộ quản lý – Nhóm 1

 • Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các khái niệm, nội dung cơ bản.
 • Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 • Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ khi xây dựng mới.
Huấn luyện an toàn lao động Nhóm 1 – Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường

I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (ATLĐ, VSLĐ).

 1. Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động. Các khái niệm, nội dung cơ bản.
 2. Các quy định của pháp luật về chính sách, chế độ bảo hộ lao động.
 3. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 4. Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về ATLĐ, VSLĐ khi xây dựng mới. Mở rộng hoặc cải tạo các công trình. Các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ANLĐ, VSLĐ.

II. TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (ATLĐ, VSLĐ).

 1. Tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 2. Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động.
 3. Xây dựng và phổ biến nội quy, quy chế quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở, các phân xưởng, bộ phận và các quy trình an toàn của các máy, thiết bị, các chất.
 4. Tuyên truyền giáo dục, huấn luyện và tổ chức phong trào quần chúng thực hiện ATLĐ, VSLĐ.
 5. Thực hiện chính sách, chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động.
 6. Kiểm tra và tự kiểm tra về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 7. Thực hiện đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ANLĐ, VSLĐ.
 8. Thực hiện khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
 9. Thực hiện thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 10. Trách nhiệm và những nội dung hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở về an toàn lao động, vệ sinh lao động.
 11. Quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

III.  CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI TRONG SẢN XUẤT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC, PHÒNG NGỪA

 1. Các yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất. Đánh giá các nguy cơ trong sản xuất.
 2. Các biện pháp cải thiện điều kiện lao động.

IV. KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

Kiểm tra kết thúc khóa và cấp chứng nhận của Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường theo nghị định 44/2016/NĐ-CP.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599