Đóng menu x

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – An toàn hóa chất

Huấn luyện an toàn nhóm 3 – An toàn hóa chất

Bạn được gì sau khóa học này?

 • Được phổ biến Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến. Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.
 • Nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại khi làm công việc có liên quan đến hóa chất.
 • Kỹ thuật trong an toàn hóa chất.
 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn.
 • Cấp giấy chứng nhận theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.


I. CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG.

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác ATLĐ, VSLĐ:
 • Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATLĐ, VSLĐ.
 • Chế độ, chính sách của Nhà nước về ATLĐ, VSLĐ đối với người lao động.
 • Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm, độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và biện pháp phòng ngừa.
 • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động.

Công dụng, cách sử dụng và bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến. Các biện pháp tự cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc.

II. TỔNG QUAN VỀ CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA CHẤT

 • Khái niệm về công việc, thiết bị làm việc với hóa chất.
 • Các thông số cơ bản về công việc có liên quan đến hóa chất.
 • Các đặc điểm riêng về công việc hóa chất tại cơ sở.

III. CÁC YẾU TỐ NGUY HIỂM, CÓ HẠI KHI LÀM CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HÓA CHẤT

 • Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất (cơ sở).
 • Biện pháp phòng ngừa, loại trừ, khắc phục sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm và lan rộng ra môi trường. biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường.

IV. KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC VỚI HÓA CHẤT

1. Các hóa chất nguy hiểm thuộc phạm vi quản lý và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố:Tên hóa chất; đặc tính nguy hiểm; nhãn hóa chất; biện pháp phòng ngừa, xử lý, ứng phó khi có cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; các thông tin về độc tính, ảnh hưởng đến sinh thái, môi trường.
2. Quy trình pha chế, sử dụng hóa chất;quy định an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố máy, thiết bị được giao.
3. Cách sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, dụng cụ làm việc, trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp với vị trí công việc (bao gồm cả thiết bị phòng cháy và chữa cháy).

V. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG SỰ CỐ SẢN XUẤT, SƠ CỨU TAI NẠN HÓA CHẤT

 • Quy trình ứng cứu khẩn cấp phù hợp vị trí công việc và cứu hộ, thoát nạn.
 • Phương pháp sơ cứu y tế, cấp cứu người bị nạn.

VI. KIỂM TRA, KẾT THÚC KHÓA HUẤN LUYỆN

Sau khi kết thúc khóa học được cấp giấy chứng nhận của Trung tâm theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599