Đóng menu x

Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh viên Nhóm 6

Huấn luyện An toàn lao động vệ sinh viên Nhóm 6

1.Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.

  • Khái niệm, Mục đích và ý nghĩa của an toàn vệ sinh viên.
  • Nguyên tắc tổ chức và tiêu chuẩn An toàn vệ sinh viên.
  • Quyền, nghĩa vụ và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
  • Phương pháp, chế độ và nội dung sinh hoạt mạng lưới ATVSV.

2.Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

THÔNG TIN THÊM VỀ KHÓA HỌC : TẠI ĐÂY

I. NỘI DUNG HUẤN LUYỆN

(Biên soạn theo chương trình khung ban hành trong Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

1. Kỹ năng và phương pháp hoạt động của an toàn, vệ sinh viên.
A. Khái niệm, Mục đích và ý nghĩa của an toàn vệ sinh viên.
B. Nguyên tắc tổ chức và tiêu chuẩn An toàn vệ sinh viên.
C. Quyền, nghĩa vụ và hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.
D. Phương pháp, chế độ và nội dung sinh hoạt mạng lưới ATVSV.
2. Nhận biết các yếu tố nguy hiểm, có hại, nội quy, biển báo, biển chỉ dẫn tại nơi làm việc.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

(Lao động Nhóm 6- ATVSV, theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP)

Quy định của pháp luật đối với vệ sinh viên về tuan thủ luật an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Điều 74. An toàn, vệ sinh viên (Trích Luật An toàn vệ sinh lao động 2015):

  1. Mỗi tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có ít nhất một an toàn, vệ sinh viên kiêm nhiệm trong giờ làm việc. Người sử dụng lao động ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở.
  2. An toàn, vệ sinh viên là người lao động trực tiếp, am hiểu chuyên môn và kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; tự nguyện và gương mẫu trong việc chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh lao động và được người lao động trong tổ bầu ra.
  3. An toàn, vệ sinh viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành công đoàn cơ sở, trên cơ sở quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; phối hợp về chuyên môn, kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ với người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động, người làm công tác y tế hoặc bộ phận y tế tại cơ sở.

III. THÔNG TIN KHÓA HỌC : TẠI ĐÂY

IV. CHỨNG NHẬN

Sau khi tham gia huấn luyện – đào tạo: Chứng nhận An toàn vệ sinh lao động – Nghị định 44/2016/NĐ-CP

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 01 01 40 (Ms.Trâm) – 0938 040 020 (Ms.Chi)

ngoctram@ungphosuco.vn – khanhchi@ungphosuco.vn

trungtam@ungphosuco.vn

 

Bình luận

Tel: 090306 3599