Đóng menu x

Kết cấu vách (không chịu lực)

Kết cấu vách (không chịu lực)

QCVN 06:2021/BXD

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

Kết cấu vách (không chịu lực)

Kết cấu và vật liệu

Giới hạn chịu lửa

 

(1)

(2)

 
1. Vách khung xương thép có lớp phủ ngoài dày 16 mm trên Lati thép và lớp trong bằng block bê tông khí chưng áp có khối lượng thể tích từ 480 đến 1 120 kg/m3 và chiều dày bằng:

 

 
50 mm

EI 120

 
62 mm

EI 180

 
75 mm

EI 240

 
  2. Vách khung xương thép có lp ngi bằng block bê tông dày 100 mm và lớp trong bng vữa thạch cao dày 16 mm trên Lati thép

EI 240

  3. Vách khung xương thép có lớp phủ bên ngoài dày 16 mm trên Lati thép và lp trong bằng bằng vữa thạch cao dày 16 mm trên Lati thép

E60

  4. Vách khung xương (thép hoặc gỗ) phủ hai mặt bằng:

 

  a) Vữa thạch cao hoặc xi măng cát trên Lati thép với chiều dày:

 

  19 mm

EI 60

  12,5 mm

EI 30

  b) Vữa thạch cao – vermiculite hoặc thạch cao – perlite trên Lati thép với chiều dày:

 

  25 mm

EI 120

  19 mm

E90

  12,5 mm

E60

  c) Tấm ốp dày 9,5 mm có lớp trát thạch cao dày 5 mm

EI 30

  d) Tp dày 9,5 mm có lp trát thạch cao – vermiculite chiều dày:

 

  25 mm

EI 120

  16 mm

EI 90

  10 mm

EI 60

  5 mm

EI 30

  e) Tấm p dày 12,5 mm

 

  Không trát

E30

  Có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm

E60

  f) Tm ốp dày 12,5 mm có lớp trát thạch cao – vermiculite chiều dày:

 

  25 mm

EI 120

  16 mm

EI 90

  10 mm

EI 60

  g) Tp dày 19 mm (hoặc gồm hai lp dày 9,5 mm c định tại các mép cắt) không có lp trát

EI 60

  h) Tp dày 19 mm cho hai lp dày 9,5 mm có lp trát thạch cao – vermiculite chiều dày:

 

  16 mm

EI 120

  10 mm

E90

  i) Tp bằng sợi cách nhiệt dày 12,5 mm có lp trát thạch cao dày 12,5 mm

EI 30

  j) Tm sợi g dày 25 mm có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm

EI 60

5. Tm ép v trấu trong các khung gỗ trát cả hai mặt bằng lp trát thạch cao dày 5 mm:

EI 60

 
6. Vách ngăn rỗng bng tp dày 9,5 mm:

 

 
Không trát

EI 30

 
Có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm

EI 30

 
Có lớp trát thạch cao – vermiculite dày 22 mm

EI 120

 
7. Vách ngăn rỗng bng tp dày 12,5 mm:

 

 
Không trát

EI 30

 
Có lớp trát thạch cao dày 12,5 mm

EI 60

 
Có lớp trát thạch cao – vermiculite dày 16 mm

EI 120

 
8. Tm ốp dày 19 mm trát cả hai mặt bng lp thạch cao dày 16 mm

EI 60

 
9. Tp dày 19 mm được gn kết bng vữa thạch cao mng mịn  hai mặt bng tm ốp dày 12,5 mm

EI 90

 
10. Ba lớp tm ốp, mỗi tm dày 19 mm được gn kết bng vữa thạch cao mỏng mịn

E120

 
11. Tm sợi gỗ dày 12,5 mm có lớp ph hoặc trát vi chiều dày:

 

 
75 mm

EI 120

 
50 mm

E60

 
12. Tép v tru dày 50 mm có các mạch ghép được phủ bằng các thanh nẹp gỗ tiết diện 75 mm x 12,5 mm

EI 30

 
CHÚ THÍCH: Nguyên tc xác định gii hạn chịu la của các cu kiện xem thêm 2.3.2.  

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 040 020 (Ms.Chi) – 0903 010 140 (Ms.Trâm) 

khanhchi@ungphosuco.vn – ngoctram@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599