Đóng menu x

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì? Các đối tượng nào cần phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu?

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là gì? Các đối tượng nào cần phải lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu?

KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU LÀ GÌ?

Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu là cơ sở thực hiện, triển khai lực lượng, trang thiết bị và phương tiện tại chỗ khi có sự cố tràn dầu xảy ra cũng như việc phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Kế hoạch được soạn thảo, xây dựng dựa trên khả năng các tình huống có thể xảy ra, bám sát với thực tế để đưa ra những biện pháp phòng ngừa, các phương án để sẵn sàng ứng phó nhanh và hiệu quả đối với sự cố tràn dầu, giảm thiểu tối đa mức độ gây ô nhiễm đến với môi trường và đồng thời xác định nhiệm vụ của từng bộ phận, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp ứng phó sự cố, cũng như trách nhiệm trong việc xử lý tình huống theo phạm vi quản lý. Từ đó, trong kế hoạch sẽ bao gồm các quy định về các công việc cần thiết, các thủ tục cần được thực hiện (báo cáo, thông tin liên lạc, cách thức xử lý tình huống,…) khi sự cố xảy ra.

CÁC ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU:

  • Các cơ sơ kinh doanh xăng dầu;
  • Các cơ sở, dự án dầu khí ngoài trời;
  • Các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu;
  • Các tàu chở dầu có tổng dung tích từ 150 tấn trở lên, các tàu loại khác có tổng dung tích từ 400 tấn trở lên;
  • Tàu chở dầu Việt Nam có tổng dung tích từ 150 tấn trở lên tham gia vào việc chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển Việt Nam.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0938 497 066  (Ms.Phụng)

doanphung@ungphosuco.vn – trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599