Đóng menu x

Kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

Kế hoạch bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ trong quá trình vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa được quy định tại Thông tư Số: 01/2019/TT-BKHCN quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.

Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ.Thông tư Số: 01/2019/TT-BKHCN áp dụng đối với:

  • Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ và vận chuyển nguồn phóng xạ theo quy định tại khoản 1 Điều này trên lãnh thổ Việt Nam;
  • Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp tỉnh và Cơ quan Công an.

NỘI DUNG KẾ HOẠCH BẢO ĐẢM AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

 1. Thông tin nguồn phóng xạ/thiết bị bức xạ

1.1. Mô tả thông tin về nguồn phóng xạ

– Tên đồng vị phóng xạ;

– Mã hiệu (Model):

– Số sêri (Serial Number):

– Hoạt độ (Bq hoặc Ci): Ngày xác định hoạt độ:

– Hãng, nước sản xuất:

– Nhóm nguồn phóng xạ: Mức an ninh:
– Thành phần hóa học: Dạng vật lý (rắn, lỏng, khí)):

– Loại hình đóng gói:

– Số kiện hàng:

– Mã Liên hợp quốc:

– Chỉ số vận chuyển:

1.2. Mô tả thông tin thiết bị đi kèm sử dụng nguồn phóng xạ nói trên5

– Mã hiệu (Model):

– S sêri (Serial Number):

– Hãng, nước sản xuất:

– Năm sản xuất:

– Thiết bị di động hay lắp đặt cố định: □ Di động □ Cố định

– Khối lượng urani nghèo dùng để che chắn nguồn (nếu có):

2. Phân tích và đánh giá các nguy cơ gây ra việc mất an ninh trong quá trình vận chuyển

2.1. Đánh giá các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển

– Phân tích khả năng tiếp cận trái phép, chiếm đoạt nguồn phóng xạ hoặc thực hiện hành vi phá hoại trên tuyến đường dự kiến.

– Phân tích nguy cơ mất an ninh đối với loại phương tiện dự kiến sử dụng để vận chuyển nguồn phóng xạ.

2.2. Phân tích kịch bản mất an ninh có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển

– Kẻ xấu thực hiện hành vi phá hoại sử dụng chất nổ, gây cháy, đập phá trên đường vận chuyển hoặc tại địa điểm lưu giữ nguồn phóng xạ tạm thời.

– Kẻ xấu chiếm đoạt hoặc phá hoại phương tiện đang vận chuyển nguồn phóng xạ.

– Kẻ xấu thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, người lạ xâm nhập trái phép phương tiện vận chuyển nguồn phóng xạ hoặc địa điểm lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ.

– Sự cố mất nguồn phóng xạ trong quá trình vận chuyển.

– …

3. Bảo đảm an ninh trong quá trình vận chuyển

3.1. Các biện pháp bảo đảm an ninh trong quá trình vận chuyển

– Liệt kê nguồn nhân lực và trang thiết bị bảo đảm an ninh trong quá trình vận chuyển.

– Mô tả quy cách đóng gói để vận chuyển nguồn phóng xạ.

– Mô tả chi tiết về phương tiện chuyên chở được thiết kế đặc biệt cho việc vận chuyển kiện hàng.

– Các thiết bị phát hiện can thiệp và gắn niêm phong đối với kiện hàng và phương tiện vận chuyển.

– Loại khóa đối với kiện hàng, khoang chứa hàng và phương tiện vận chuyển.6

– Phương thức trao đổi thông tin trong quá trình vận chuyển và biện pháp trao đổi thông tin thay thế khi cần và phải bao gồm việc trao đổi thông tin giữa bên gửi, bên vận chuyển, bên nhận, cơ quan công an và cơ quan hỗ trợ khác trong trường hợp khẩn cấp.

– Trường hợp vận chuyển nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, phải có xe hộ tống đi kèm.

– Mô tả biện pháp xác định vị trí phương tiện vận chuyển nguồn phóng xạ.

3.2. Các quy trình

a) Quy trình giao – nhận nguồn phóng xạ và chuyển giao trách nhiệm

Quy trình giao – nhận nguồn phóng xạ và chuyển giao trách nhiệm bao gồm các nội dung sau:

– Mô tả việc chuyển giao trách nhiệm trong quá trình giao – nhận, thời gian, địa điểm giao nhận nguồn phóng xạ giữa bên gửi, bên vận chuyển và bên nhận;

– Kiểm tra số lượng, chủng loại nguồn được bàn giao;

– Lập biên bản bàn giao kiện hàng và giao trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình vận chuyển, bao gồm danh sách người tham gia quá trình giao – nhận nguồn (mỗi bên tối thiểu 02 người).

b) Quy trình lưu kho tạm thời trên đường vận chuyển

Quy trình lưu kho tạm thời trên đường vận chuyển bao gồm:

– Kiểm tra số lượng, chủng loại nguồn khi nhập và xuất kho lưu tạm thời;

– Thiết lập biện pháp bảo đảm an ninh tạm thời đối với nguồn phóng xạ tại kho lưu tạm thời;

– Phân công trách nhiệm của các cá nhân liên quan;

– Lập biên bản nhập và xuất kho lưu tạm thời.

c) Quy trình diễn tập

Quy trình diễn tập bao gồm nội dung:

– Mô tả kế hoạch đào tạo bao gồm các vị trí cần đào tạo liên quan đến vận chuyển nguồn phóng xạ và tần suất đào tạo cho mỗi vị trí;

– Đưa ra kế hoạch diễn tập cụ thể và tần suất thực hiện.

3.3. Quản lý thông tin

Các loại thông tin liên quan đến hoạt động vận chuyển nguồn phóng xạ cần bảo vệ bao gồm:

– Thông tin về nguồn phóng xạ/thiết bị bức xạ;

– Tuyến đường vận chuyển;

– Thời gian vận chuyển;

– Địa điểm giao nhận;

– Nhân viên trực tiếp giao nhận, nhân viên tham gia vận chuyển;

– Các biện pháp bảo đảm an ninh được áp dụng.

Nhân viên trực tiếp giao nhận, nhân viên tham gia vận chuyển phải bảo đảm việc giữ bí mật các thông tin liên quan tới an ninh nguồn phóng xạ và chịu trách nhiệm khi cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân khác.

4. Ứng phó sự cố

4.1. Trao đổi thông tin khi xảy ra sự cố

Đưa ra danh sách đầu mối liên lạc trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh nguồn phóng xạ, bao gồm:

– Nhân viên áp tải, giám sát;

– Bên vận chuyển, bên gửi và bên nhận;

– Cơ quan quản lý liên quan đến quá trình vận chuyển;

– Lực lượng ứng phó.

4.2. Kịch bản ứng phó sự cố

– Cần có cơ chế phối hợp với lực lượng ứng phó sự cố trước khi thực hiện chuyến hàng.

– Xây dựng kịch bản ứng phó sự cố trong trường hợp xảy ra sự cố mất an ninh nguồn phóng xạ dựa trên các nguy cơ và kịch bản đã được phân tích, đánh giá tại mục 2, phần II của Kế hoạch này. Trong mỗi kịch bản cần mô tả: Tình huống xảy ra, các biện pháp ứng phó, lực lượng tham gia ứng phó sự cố, các trang thiết bị, đặc biệt quan tâm đến việc vô hiệu hóa kẻ xấu để lấy lại quyền kiểm soát đối với chuyến hàng, kiện hàng và nguồn phóng xạ.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Chưa có dữ liệu!

Bình luận

Tel: 090306 3599