Đóng menu x

Hướng dẫn phân loại sử dụng nhóm hóa chất nguy hiểm và biển báo nguy hiểm

Biểu trưng hóa chất nguy hiểm

Hướng dẫn phân loại sử dụng nhóm hóa chất nguy hiểm và biển báo nguy hiểm

Hướng dẫn phân loại sử dụng nhóm hóa chất nguy hiểm và biển báo nguy hiểm được qui định tại Thông tư Số:        /2019/TT-bKHCN. Thông tư Quy định sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học. 

Thông tư Số:        /2019/TT-bKHCN Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư quy định sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động quản lý, sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và không áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có hoạt động sử dụng hóa chất để thí nghiệm, nghiên cứu khoa học quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007.

Hướng dẫn phân loại sử dụng nhóm hóa chất nguy hiểm và biển báo nguy hiểm:

Tên nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất nguy hiểm

Biển báo nguy hiểm

Nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất và dụng cụ chứa hóa chất dễ cháy Tập tin:GHS-pictogram-flamme.svg
Nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất và dụng cụ chứa hóa chất dễ nổ Tập tin:GHS-pictogram-explos.svg
Nhóm hóa chất, khu vực chứa hóa chất và dụng cụ chứa hóa chất ăn mòn GHS-pictogram-acid.svg
Nhóm hóa chất độc tính cấp GHS-pictogram-skull.svg
Nhóm hóa chất nhạy hô hấp GHS-pictogram-silhouette.svg
Nhóm loại khí oxy hóa GHS-pictogram-rondflam.svg
Nhóm loại khí chịu áp suất GHS-pictogram-bottle.svg
Nhóm hóa chất gây nguy hiểm khác GHS-pictogram-exclam.svg

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí  19000340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599