Đóng menu x

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công thương

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công thương

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công được quy định tại Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Thông tư Số 09/2019/TT-BCT quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thuy điện.

Thông tư Số 09/2019/TT-BCT này áp dụng đối với:

  • Chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân khai thác đập, hồ chứa thủy điện.
  • Tổ chức, cá nhân khác liên quan đến viêc quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện.

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công

  1. Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương thành lập theo đề xuất của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.
  2. Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp là cơ quan thường trực, có trách nhiệm thành lập Tổ Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật giúp việc cho Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong việc kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện thuộc trách nhiệm kiểm tra, đánh giá của Bộ Công thương.
  3. Chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện có trách nhiệm lập Báo cáo đánh giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện gửi cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp trước ngày 01 tháng 3 hàng năm đối với đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; trước ngày 01 tháng 6 hàng năm đối với khu vực Nam Trung Bộ. Mẫu báo cáo quy định tại Phụ lục VI thông tư này.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) 

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599