Đóng menu x

Cập nhật Luật HSE

Phân loại tiêu chí tuân thủ pháp luật

Phân loại tiêu chí tuân thủ pháp luật

Các tiêu chí đánh giá tuân thủ pháp luật của các tổ chức khác nhau có thể chia làm 4 mức như sau: Tuân thủ: Khi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu thiết yếu pháp luật và các yêu cầu khác có liên q
Cập nhật Luật HSE tháng 11/2017

Cập nhật Luật HSE tháng 11/2017

Cập nhật Luật HSE tháng 11/2017 Qua nhiều phản hồi của các anh chị đồng nghiệp về những khó khăn trong việc tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành An toàn - môi trường - Sứ
Cập nhật luật HSE – Đợt 1 – Năm 2017

Cập nhật luật HSE – Đợt 1 – Năm 2017

Qua nhiều phản hồi của các anh chị đồng nghiệp về những khó khăn trong việc tổng hợp các văn bản pháp luật liên quan đến chuyên ngành An toàn - môi trường - Sức khỏe, đội ngũ tư vấn TRUNG TÂM ỨNG PHÓ

Tel: 090306 3599

error: Nội dung thuộc bản quyền Trung Tâm Ứng Phó Sự Cố An Toàn Môi Trường