Đóng menu x

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường bao gồm những gì?

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường bao gồm những gì?

Hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường là văn bản chủ doanh nghiệp cần phải làm nếu nhận diện những mối nguy và rủi ro từ nhà máy có thể ảnh hưởng nguy hại tới môi trường. Hồ sơ bao gồm Kế hoạch Ứng phó sự cố Môi trường và các văn bản phụ lục có liên quan khác.


Ứng phó sự cố Môi trường hiện nay đang là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách. Vì vậy, việc lập hồ sơ cũng cần được quan tâm và thực hiện đúng. Dưới đây là danh sách văn bản cần có trong hồ sơ Ứng phó sự cố Môi trường:

– Kế hoạch Phòng ngừa và Ứng phó sự cố môi trường (xem chi tiết hướng dẫn Tại đây)

– Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (nếu có).

– Chứng chỉ/chứng nhận về hệ thống quản lý môi trường của đơn vị tiến hành thi công/xây dựng hạ tầng (nếu có).

– Hợp đồng thi công, xây lắp (chỉ cần phần nội dung liên quan đến môi trường).

– Bản sao giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (nếu có).

– Bản sao biên bản kiểm tra hoặc văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc hoàn thành công trình bảo vệ môi trường (đối với đối tượng có Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt).

– Bản sao hợp đồng xử lý, chuyển giao nước thải (nếu có).

– Bản sao hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại (nếu có).

– Sơ đồ/bản vẽ mặt bằng tổng thể, hệ thống thu gom, thoát nước và xử lý nước thải; bản vẽ hoàn công các công trình bảo vệ môi trường.

– Các tài liệu liên quan khác. (danh mục về trang thiết bị, phương tiện, vật tư; danh sách liên lạc nội bộ…)

Hiện nay, chưa có quy định hướng dẫn chi tiết việc lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường. Doanh nghiệp có thể liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường của tỉnh/thành phố để được hướng dẫn việc lập Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường (tùy thuộc vào quy mô, loại hình Nhà máy).

Bên cạnh đó, có thể tham gia tập huấn tại các lớp Ứng phó sự cố môi trường của Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

  • Hotline: 19000340 (Ms.Linh)

Bình luận

Tel: 090306 3599