Đóng menu x

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN, SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP

1. Hệ thống quản lí an toàn và sức khỏe nghề nghiệp 

Hệ thống quản lí an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp – ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S), với hướng dẫn sử dụng, để cho phép tổ chức chủ động cải thiện hiệu suất OH&S của mình trong việc ngăn ngừa thương tích và sức khỏe kém. ISO 45001 nhằm áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, loại hình và tính chất của tổ chức đó. ISO 45001 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH&S, tích hợp các khía cạnh khác của sức khỏe và an toàn, chẳng hạn như sức khỏe / thể chất của người lao động; tuy nhiên, cần lưu ý rằng một tổ chức có thể được yêu cầu bởi các yêu cầu pháp lý hiện hành cũng phải giải quyết các vấn đề như vậy.

2. Đặc điểm của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

ISO 45001: 2018 chỉ xác định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý toàn diện và sức khỏe nghề nghiệp (OH&S) và hướng dẫn sử dụng hệ thống này, để cho phép các tổ chức cung cấp dịch vụ an toàn và lành mạnh bằng cách ngăn thương hiệu và sức khỏe kém liên quan đến công việc, cũng như cách chủ động cải thiện hiệu suất OH&S của nó.

ISO 45001: 2018 có thể áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn thiết lập, phát triển và duy trì hệ thống quản lý OH&S để cải thiện sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, loại bỏ mối nguy và giảm thiểu rủi ro OH&S (bao gồm tất cả các hệ thống khuyết tật), tận dụng các cơ hội OH&S và giải quyết vấn đề quản lý OH&S sự không phù hợp của hệ thống liên quan đến hoạt động của nó.

ISO 45001: 2018 giúp tổ chức đạt được các dự kiến ​​kết quả của OH&S hệ thống của mình. Phù hợp với OH&S chính sách của tổ chức, các dự án kết quả của OH&S quản lý hệ thống bao gồm:

– Cải tiến liên tục thực hiện OH&S;

– Việc đáp ứng các phương pháp xử lý yêu cầu và các yêu cầu khác;

– Đạt được OH&S mục tiêu.

ISO 45001: 2018 có thể áp dụng cho mọi tổ chức bất kể quy mô, loại hình và hoạt động của tổ chức đó. Nó có thể áp dụng cho các rủi ro OH&S dưới sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như bối cảnh tổ chức hoạt động cũng như nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác.

3. Lợi ích của hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

– Bảo vệ con người của bạn – một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định mối nguy và quản lý rủi ro có thể góp phần cung cấp một môi trường làm việc lành mạnh và an toàn hơn, đồng thời tránh được tỷ lệ cao các vụ tai nạn và sức khỏe nghề nghiệp. Điều này sẽ giúp giảm thiểu thời gian bị mất do bệnh tật và chấn thương của nhân viên, từ đó có thể cải thiện tinh thần của nhân viên.

– Giảm thiểu rủi ro – việc quản lý sức khỏe và an toàn trở nên minh bạch và hiệu quả hơn bằng cách chuyển các kết quả đầu ra của đánh giá rủi ro, kiểm toán, thanh tra, xem xét pháp lý và điều tra sự cố thành các kế hoạch hành động để giảm thiểu rủi ro tai nạn.

– Luật pháp – cung cấp một phương tiện để xác định luật pháp hiện hành và các yêu cầu liên quan khác giúp bạn tuân thủ luật pháp. Điều này có thể dẫn đến việc giảm yêu cầu trách nhiệm và giảm phí bảo hiểm.

– Niềm tin của các bên liên quan – sự tín nhiệm tăng lên nhờ hệ thống quản lý OHS được đánh giá độc lập.

– Dựa trên hệ thống quản lý – cơ sở ‘hành động kiểm tra kế hoạch’ của tiêu chuẩn này chung với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác, chẳng hạn như ISO 9001 và ISO 14001 , có nghĩa là việc phát triển một hệ thống tích hợp sẽ dễ dàng hơn.

– Môi trường làm việc an toàn giúp tăng năng suất của nhân viên

– OHSMS cho tổ chức đang đáp ứng các trách nhiệm pháp lý và xã hội một cách hiệu quả.

– Nhân viên có nhiều người nhận thức hơn về sự an toàn của họ.

– Giám sát kết quả và đánh giá độc lập xác minh rằng tổ chức đang trả lời các ứng dụng được mong đợi. Nếu có một số vấn đề, chúng tôi có thể được xác định một cách nhanh chóng.

– An toàn quản lý hệ thống được triển khai đúng cách giúp tổ chức giảm chi phí của họ trong thời gian dài hoạt động kinh doanh.

******

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG – ESE

Số 05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

0903 010 140  (Ms.Phụng) – doanphung@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599