Đóng menu x

Diễn tập ứng phó sự cố hỏa hoạn cấp độ I

Diễn tập ứng phó sự cố hỏa hoạn cấp độ I

1. Mục đích

Cung cấp cho người lao động sự hiểu biết về an toàn về hỏa hoạn và những việc cần làm trong trường hợp cháy khẩn cấp tại nơi làm việc.

2. Mục tiêu tiêu khóa diễn tập

  • Cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về an toàn cháy nổ trong bối cảnh nơi làm việc.
  • Hiểu được việc phân loại lửa và sử dụng bình chữa cháy.
  • Hiểu được các hành động bạn cần thực hiện trong trường hợp có hoả hoạn.

3. Chứng nhận

Chứng nhận có thời hạn tham gia hoạt động ứng phó sự cố hỏa hoạn của Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường.

4. Chi phí khóa học:

Liên Hệ:

Huấn luyện an toàn lao động cho quản lý  nhóm 1 – Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường – 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3 – Hotline: 0938127897

5. Đối tượng được yêu cầu tham gia

  • công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy.
  • Đối tượng là công nhân viên làm việc tại các tòa nhà.
  • Lực lượng bảo vệ an toàn an ninh, bảo vệ an toàn.
  • công nhân viên làm công tác an toàn tại các cơ quan, doanh nghiệp.

6. Kết quả

Hoàn thành khóa học, các bạn sẽ hiểu biết căn bản về lý thuyết và thực hành về ứng phó cháy nổ. Toàn bộ việc sử dụng các dụng cụ, công cụ và thủ tục sơ cấp cứu.

Sử dụng trang thiết bị cũng như vận hành các trang thiết bị ứng phó tại chổ được trang bị tại nơi làm việc.

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG

05B Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM

Tel: 0938 040 020| Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599