Đóng menu x

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA KHU VỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU:
1. Túi sơ cấp cứu tại nơi làm việc
2. Bồn rửa tay có đủ nước sạch
3. Giấy lau tay
4. Tạp dề ni lông
5. Tủ lưu giữ hồ sơ
6. Đèn pin
7. Vải, toan sạch
8. Cặp nhiệt độ
9. Giường, gối, chăn
10. Cáng cứng
11. Xà phòng rửa tay
12 Dụng cụ chứa chất thải nguy hại và không nguy hại
13. Bô hoặc chậu chứa chất thải của bệnh nhân
14. Ghế đợi
15. Tủ đựng vật tư tiêu hao và các dụng cụ, phương tiện sơ cứu, cấp cứu

Xin mời xem thêm quy định về sơ cấp cứu khi làm việc https://ungphosuco.vn/quy-dinh-ve-cap-cuu-trong-doanh-nghiep/

Nếu quý vị cần những biểu mẫu trên thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố môi trường

Hiện tại, Trung tâm ứng phó sự cố môi trường ESE vẫn đang tổ chức các buổi tập huấn, diễn tập về ứng phó sự cố khác. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

  • Hotline: 19000340 (Ms.Linh)

Bình luận

Tel: 090306 3599