Đóng menu x

Danh mục tiền chất công nghiệp

Danh mục tiền chất công nghiệp được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Danh mục tiền chất công nghiệp

Danh mục tiền chất công nghiệp  gồm những chất nào? Quy định ở đâu? Cám ơn Trung tâm! (Câu hỏi từ anh G., Quận Gò Vấp)

Trả lời:

Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2:

a) Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy;

b) Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hóa chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy.

Danh mục tiền chất công nghiệp được quy định tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất.

Danh mục tiền chất công nghiệp bao gồm những chất sau:

 

Tiền chất công nghiệp(2) nhóm 1

785.

1 – phenyl – 2 -propanon 1 – phenyl – 2 -propanone 29143100 103-79-7 C9H10O

786.

Axetic anhydrit Acetic anhydride 29152400 108-24-7 C4H6O3

787.

Axít anthranilic Anthranilic acid 29224300 118-92-3 C7H7NO2

788.

Axít lysergic Lysergic acid 29396300 82-58-6 C16H16N2O2

789.

Axít phenyl axetic Phenylacetic acid 29163400 103-82-2 C8H8O2

790.

Axít N – axetyl anthranilic N – acetylanthranilic acid 29242300 89-52-1 C9H9NO3

791.

Alpha-phenyl acetoacetonitril (APAAN) Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN) 29269000 4468-48-8 C10H9NO

792.

Gamma-butyro lacton (GBL) Gamma-butyro lactone (GBL) 29322050 96-48-0 C4H6O2

793.

Isosafrol Isosafrole 29329100 120-58-1 C10H10O2

794.

Piperonal Piperonal 29329300 120-57-0 C8H6O3

795.

Piperonyl metyl keton Piperonyl methyl ketone 29329200 4676-39-5 C6H5C10H10O3

796.

Safrol Safrole 29329400 94-59-7 C10H10O2

797.

Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrol, Isosafrol Essential oil or any mixture containing Safrole, Isosafrole

Tiền chất công nghiệp nhóm 2

798.

Axít axetic Acetic acid 29152100 64-19-7 C2H4O2

799.

Axít clohydric Hydrochloric acid 28061000 7647-01-0 HCl

800.

Axít formic Formic Acid 29151100 64-18-6 CH2O2

801.

Axít sunfuric Sulfuric acid 2807.00.00 7664-93-9 H2SO4

802.

Axít tartaric Tartaric acid 2918.12.00 526-83-0 C4H6O6

803.

Axeton Acetone 29141100 67-64-1 C3H6O

804.

Axetyl clorit Acetyl chloride 29159070 75-36-5 CH3COCl

805.

Amoni format Ammonium formate 29151200 540-69-2 HCO2NH4

806.

Benzaldehyt Benzaldehyde 29122100 100-52-7 C7H6O

807.

Benzyl xyanid Benzyl cyanide 29269095 140-29-4 C8H7N

808.

Diethylamin Diethylamine 29211950 109-89-7 C4H11N

809.

Dietyl ete Diethyl ether 29091100 60-29-7 C4H10O

810.

Etylen diaxetat Ethylene diacetate 29153900 111-55-7 C6H10O4

811.

Formamit Formamide 29241900 75-12-7 CH3NO

812.

Kali permanganat Potassium permanganate 28416100 7722-64-7 KMnO4

813.

Metyl etyl keton Methyl ethyl ketone 29141200 78-93-3 C4H8O

814.

Methylamin Methylamine 29211100 74-89-5 CH5N

815.

Nitroethan Nitroethane 290420.00 79-24-3 C2H5NO2

816.

Piperidin Piperidine 29333290 110-89-4 C5H11N

817.

Toluen Toluene 29023000 108-88-3 C7H8

819.

Thionyl cloric Thionyl chloride 28121095 7719-09-7 SOCl2

 

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường 

Address: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân) – 0938 040 020 (Ms Linh)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

 

Bình luận

Tel: 090306 3599