Đóng menu x

Công tác ứng phó Sự cố tràn dầu và khắc phục hậu quả

Công tác ứng phó Sự cố tràn dầu và khắc phục hậu quả

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

CÔNG TÁC ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

1. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn

– Tiếp nhận thông tin và xác minh thông tin;

– Sơ bộ đánh giá tính chất, phạm vi, mức độ và hậu quả có thể của sự cố tràn dầu;

– Triển khai phương án, biện pháp ứng phó khẩn cấp với sự cố tình huống;

– Thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan về biện pháp, phương án phối hợp ứng phó khẩn cấp, ký kết quyết định các hoạt động triển khai ứng phó;

– Tổ chức thành lập Sở chỉ huy phía trước thành phần gồm: các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương có liên quan chỉ đạo trực tiếp công tác ứng phó sự cố tràn dầu cấp Quốc gia;

– Chỉ đạo và huy động lực lượng, phương tiện của các bộ, cơ quan ngang bộ, các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực, các địa phương, các cơ sở hoạt động xăng dầu tập trung ứng phó sự cố tràn dầu;

– Chỉ đạo việc điều tra, xác minh sự cố tràn dầu khi có đề nghị của bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương, chủ cơ sở hoạt động xăng dầu yêu cầu cơ quan có thẩm quyền; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và cơ quan nhà nước có liên quan về biện pháp ngăn ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra;

– Trường hợp sự cố tràn dầu vượt quá khả năng ứng phó của các lực lượng trong nước, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định việc yêu cầu trợ giúp quốc tế.

2. Bộ Quốc phòng

– Huy động các lực lượng, phương tiện, trang bị trong và ngoài quân đội tham gia ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu, lực lượng Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung, các Quân khu, quân đoàn, Hải quân, Bộ đội Biên phòng, cảnh sát biển phối hợp tham gia ứng phó sự cố tràn dầu;

– Chỉ đạo các quân khu, quân đoàn các đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương triển khai lực lượng chốt chặn bảo vệ hiện trường và tham gia thu gom rác thải nhiễm dầu đưa về khu vực tập kết theo quy định;

– Chỉ đạo Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng phối hợp với Công an tổ chức lực lượng, phương tiện và huy động tàu thuyền của ngư dân tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống cháy nổ khi có tình huống tàu bị cháy và người gặp nạn, tổ chức chốt chặn bảo vệ hiện trường, phối hợp với Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Bắc, miền Trung tham gia quây chặn thu gom dầu;

– Chỉ đạo Quân chủng Phòng không – Không quân điều tàu bay quan sát trên không, rải chất phân tán khi có yêu cầu;

3. Bộ Công Thương

Chỉ đạo cho các cơ sở hoạt động thăm dò khai thác dầu khí, Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực miền Nam thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải, các lực lượng của địa phương triển khai lực lượng, phương tiện thực hiện các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu và khắc phục hậu quả môi trường.

4. Bộ Giao thông vận tải

– Chỉ đạo các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, các tàu vận chuyển dầu, cảng vụ Hàng hải phối hợp với các lực lượng tham gia bơm hút, quây chặn thu gom dầu và khắc phục môi trường;

– Chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam phối hợp với các lực lượng của bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương chỉ dẫn, phân luồng giao thông đi qua các khu vực xảy ra sự cố bảo đảm an toàn và cứu hộ cứu nạn trên bin, ứng phó sự cố tràn dầu; giám sát chặt chẽ các hoạt động bơm dầu và vận chuyển dầu, bơm chuyển tải dầu giữa tàu với tàu trên biển;

– Huy động phương tiện, nhân lực của các tổ chức, cá nhân tham gia khơi thông luồng lạch để điều tiết, khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi, va đập các cầu tại các vị trí trọng yếu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia nhằm bảo đảm an toàn giao thông, thông suốt.

5. Bộ Tài nguyên và Môi trường

– Chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan điều tra, đánh giá xác định thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan xây dựng kế hoạch phục hồi môi trường do tràn dầu và lập hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường;

– Chỉ đạo, phối hợp với Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương liên quan điều tra, xác minh sự cố tràn dầu không rõ nguyên nhân;

– Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương sử dụng danh mục chất phân tán, chất hấp thụ dầu được phép sử dụng trên biển, trên đất liền để ứng phó sự cố tràn dầu.

6. Bộ Công an

– Chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ sở có liên quan khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện phòng cháy chữa cháy dập tt đám cháy và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn;

– Tổ chức lực lượng ngăn chặn bảo vệ hiện trường không cho người và các phương tiện không có nhiệm vụ vào khu vực sự cố; phối hợp với địa phương tổ chức di tản người và tài sản ra khỏi khu vực xảy ra sự cố;

– Chỉ đạo Công an tỉnh, thành phố nắm chắc tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực xảy ra sự cố cháy nổ và tràn dầu;

– Chỉ đạo Cục cảnh sát Giao thông đường bộ, đường thủy hướng dẫn phân luồng giao thông bảo đảm giao thông an toàn;

– Phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và chính quyền địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân tràn dầu và cháy nổ; khởi tố các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

7. Các bộ và cơ quan ngang bộ có liên quan

– Thực hiện nghiêm chỉnh công điện của Thủ tướng Chính phủ phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu;

– Khi xảy ra sự cố tràn dầu dẫn đến cháy nổ các bộ, cơ quan ngang bộ chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có hướng dẫn các thủ tục pháp lý có liên quan trong công tác ứng phó sự cố tràn dầu và khắc phục hậu quả môi trường.

8. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

– Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chấp hành nghiêm công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo các sở, ban ngành đoàn thể, nhân dân, các tổ chức, cá nhân phối hợp triển khai thực hiện công tác ứng phó sự cố tràn dầu đạt kết quả;

– Thành lập Sở chỉ huy hiện trường thành phần gồm: Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn chỉ huy trực tiếp công tác ứng phó và tham gia đề xuất các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu;

– Chỉ đạo chủ cơ sở, chủ tàu gây ra sự cố tràn dầu liên hệ với các sở ban ngành của tỉnh, thành phố các đơn vị có năng lực ứng phó sự cố tràn dầu nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện, trang bị dùng mọi biện pháp ngăn chặn và thu dầu không cho tràn dầu ra ngoài môi trường đồng thời triển khai xây dựng phương án ứng phó sự cố tràn dầu, bơm hút dầu trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện;

– Huy động lực lượng, phương tiện của nhân dân phối hợp với các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn ở khu vực xảy ra sự cố đồng thời tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểbảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân;

– Triển khai lực lượng Bộ chỉ huy quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh, thành phố và các đơn vị đứng chân trên địa bàn tổ chức chốt chặn bảo vệ hiện trường không cho người và phương tiện vào khu vực xảy ra sự cố, phối hợp với các lực lượng triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn khu vực sơ tán, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; điều tiết giao thông thông suốt không để bị ùn tắc; chỉ đạo Cảng vụ phối hợp với cảnh sát giao thông đường thủy phân luồng hàng hải bảo đảm an toàn;

– Chỉ đạo cơ quan chức năng bảo đảm thông tin liên lạc cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tham gia ứng phó sự cố để phục vụ lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời;

– Tổ chức và triển khai tổ y tế cơ động đến hiện trường để sơ cấp cứu cho những người bị nạn và chuyển những bệnh nhân nặng lên tuyến trên;

– Chỉ đạo sở Tài nguyên và Môi trường lấy mẫu xét nghiệm đánh giá ô nhiễm đất và nguồn nước, không khí xung quanh khu vực xảy ra sự cố; khuyến cáo người dân ở xung quanh có các biện pháp ứng phó kịp thời bảo đảm sức khỏe của người dân, tài sản và lực lượng tham gia ứng phó sự cố có hiệu quả; triển khai thu gom rác thải nhiễm dầu vào khu vực tập kết và xử lý theo quy định hiện hành;

– Phối hp các Trung tâm ứng phó sự cố tràn dầu khu vực: miền Bắc, miền Trung, miền Nam phối hợp với các lực lượng, tham gia ứng phó sự cố tràn dầu trên đất liền, trên sông, trên biển;

– Chỉ đạo cơ sở, chủ tàu phối hợp với các lực lượng trục vớt tàu, di chuyển hàng hóa, giải phóng giao thông, luồng lạch cho các phương tiện qua lại bảo đảm an toàn; bảo đảm kinh phí chi trả, bồi thường thiệt hại do ô nhiễm tràn dầu gây ra theo quy định của pháp luật;

– Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng điều tra, đánh giá xác định thiệt hại và lập hồ sơ yêu cầu bồi thường thiệt hại về môi trường; phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường để truy tìm xác minh nguyên nhân tràn dầu không rõ nguồn gốc tổ chức ứng phó kịp thời giảm thiểu thiệt hại về môi trường;

– Tổng hợp kết quả ứng phó sự cố báo cáo về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các bộ, cơ quan ngang bộ theo chức năng.

9. Các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu

– Khi có tình huống tràn dầu xảy ra dẫn đến sự cố cháy nổ tại cơ sở, chủ cơ sở phải nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp ứng phó sự cố tràn dầu, chữa cháy kịp thời;

– Thông báo, báo cáo đến Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng có liên quan biết để phối hợp thực hiện;

– Hiệp đồng với các đơn vị có năng lực ứng phó sự cố tràn dầu phối hợp xử lý kịp thời bảo đảm an toàn;

– Bảo đảm kinh phí chi trả cho lực lượng tham gia ứng phó sự cố tràn dầu, đồng thời bồi thường thiệt hại về môi trường, tài sản của Nhà nước và nhân dân dcơ sở, chủ tàu gây ra theo quy định của pháp luật.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 028 7302 2200   |  Tel: 0938 040 020 (Ms Chi)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599