Đóng menu x

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó Sự cố tràn dầu

Kế hoạch quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu Ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

1. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó sự cố tràn dầu: Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn:

– Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn là cơ quan thường trực ứng phó sự cố tràn dầu;

– Các bộ, cơ quan ngang bộ do Ban Chỉ huy quân sự của bộ, cơ quan ngang bộ là cơ quan thường trực ứng phó sự cố tràn dầu.

2. Cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn chỉ huy:

– Cơ quan Quân sự cấp tỉnh, thành phố là cơ quan thường trực ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh;

– Cơ quan Quân sự cấp huyện, quận, thị xã là cơ quan thường trực ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện, quận, thị xã.

3. Thời gian xây dựng và cập nhật kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cấp như sau:

– Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xong trước quý 2 năm 2020;

– Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp huyện, quận, thị xã, các cơ sở hoạt động xăng dầu do tỉnh, thành phố quản lý xong trước quý 3 năm 2020;

– Cấp huyện, quận, thị xã phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu các cơ sở hoạt động, kinh doanh xăng dầu thuộc cấp huyện, quận, thị xã quản lý xong trước quý 3 năm 2020.

Căn cứ vào Kế hoạch các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật, xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp mình hàng năm có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương báo cáo về Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo dõi chỉ đạo./.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

 

Bình luận

Tel: 090306 3599