Đóng menu x

Cơ sở pháp lý trong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

ứng phó sự cố tràn dầu

Cơ sở pháp lý trong kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu

Cơ sở pháp lý- kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu:

Mục đích, đối tượng, phạm vi, cơ sở pháp lý

Cơ sở pháp lý

– Luật bảo vệ Môi trường sửa đổi do Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

– Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 ban hành ngày 14/06/2005;

– Nghị định 95/2010/NĐ-CP ngày 16/09/2010 quy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng Tìm kiếm cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam;

– Nghị định 113/2010/NĐ-CP ngày 03/12/2010 quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;

– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ Quy định về đánh giá môi trường chiến lược đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường;

– Thông tư số 2262/TT-MTg ngày 29/12/1995 của ộ Khoa học công nghệ môi trường về khắc phục sự cố tràn dầu;
– Quyết định số 935/1998/QĐ- KHCNMT ngày 10/4/1998 của ộ KHCNMT (nay là ộ Tài nguyên và Môi trường) ban hành Quy chế bảo vệ môi trường trong việc tìm kiếm thăm dò phát triển mỏ khai thác tàng trữ vận chuyển chế biến dầu khí và các dịch vụ liên quan;

– Quyết định số 129/2001/QĐ-TTg ngày 29/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó Sự cố tràn dầu giai đoạn 2001-2010;

– Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngảy 14/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ng phó sự cố tràn dầu;

– Quyết định số 46/2006/QĐ-TTg ngày 28/2/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực Tìm kiếm cứu nạn đến năm 2015 tầm nhìn 2020;

– Quyết định số 04/2008/QĐ-U ND ngày 16/01/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về việc ban hành Quy định về công tác phòng chống lụt bão thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Công văn 69/CV-U ngày 05/03/2009 của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn về việc hướng dẫn triển khai xây dựng và cập nhật Kế hoạch ứng phó Sự cố tràn dầu bản đồ nhạy cảm các tỉnh thành phố ven biển;

– Chỉ thị số 10/2008/CT-U ND ngày 23/4/2008 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về công tác phòng chống lụt bão thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại Thành phố Hồ Chí Minh;

– Chỉ thị số 08/2008/CT-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008.

Mong rằng sự tư vấn của bộ phận tư vấn an toàn sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của mình. Vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật miễn phí 1900 0340 để nhận được ý kiến tư vấn chính xác nhất.

Nếu quý vị cần thêm thông tin thì vui lòng liên hệ Trung tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường

Hotline: 1900 0340   |  Tel: 0903 063 599 (Ms Vân)

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Các khóa học cấp chứng chỉ và tập huấn an toàn lao động

Bình luận

Tel: 090306 3599