Đóng menu x

CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI ĐỊA PHƯƠNG

CƠ QUAN NÀO CÓ THẨM QUYỀN XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TẠI ĐỊA PHƯƠNG

Cơ quan nào có thẩm quyền xây dựng lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương?

Căn cứ khoản 3 Điều 9 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về xây dựng lực lượng ứng phó sự cố tràn dầu địa phương như sau:

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì xây dựng và tổ chức các khóa tập huấn, huấn luyện, diễn tập để nâng cao hiệu quả ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu tại địa phương.

Việc ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương được quy định thế nào?

Theo quy định tại Điều 18 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-TTg năm 2021 về ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu có trách nhiệm trực tiếp chủ trì hoặc chỉ định chỉ huy hiện trường để tổ chức ứng phó theo kế hoạch khẩn cấp ứng phó của tỉnh.

2. Căn cứ tình hình diễn biến của sự cố tràn dầu, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định chỉ huy hiện trường, huy động khẩn cấp nguồn lực cần thiết của các cơ sở, các bộ, ngành trên địa bàn để ứng phó.

3. Trường hợp tràn dầu xảy ra trên địa bàn của tỉnh có nguy cơ hoặc lan sang địa bàn của tỉnh khác, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố tràn dầu chủ động thông báo cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng để phối hợp ứng phó, đồng thời báo cáo Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn để chuẩn bị phương án hỗ trợ khi cần thiết.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có những trách nhiệm gì đối với sự cố tràn dầu tại địa phương?

Theo Điều 44 Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định 12/2021/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cấp tỉnh theo quy định tại Điều 7 và Điều 11 Quy chế này.

2. Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở, cảng trên địa bàn tỉnh theo quy định; kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tại địa phương.

3. Chỉ đạo và báo cáo kịp thời ứng phó sự cố tràn dầu khi xảy ra trên địa bàn; chủ trì đánh giá, xác định thiệt hại, hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, yêu cầu chủ cơ sở, tàu gây ra tràn dầu bồi thường thiệt hại.

4. Chỉ đạo việc tập huấn, huấn luyện về ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu tại địa phương; tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, phổ biến kiến thức về nguy cơ, hiểm họa của sự cố tràn dầu để bảo vệ môi trường biển, chủ động phòng tránh và kịp thời ứng phó tại địa phương.

5. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của địa phương về Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Lập kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu với thủ tục, quy trình và huấn luyện chi tiết  của Trung tâm Ứng phó sự cố An toàn môi trường ESE. Vui lòng liên hệ để được tư vấn tốt hơn:

 

TRUNG TÂM ỨNG PHÓ SỰ CỐ AN TOÀN MÔI TRƯỜNG (ESE)

Số 05B Phổ Quang, Phường 02, Quận Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 1900 0340 – 028 073002 2200

anhtuyet@ungphosuco.vn (Ms.Tuyết)

Bình luận

Tel: 090306 3599