Đóng menu x

chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

Chứng chỉ phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường hoặc giấy chứng nhận phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường là điều cần thiết. Việc tham gia huấn luyện đào tạo Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nhằm giúp cơ sở và cộng đồng dân cư và chính quyền địa phương tăng cường tính chủ động và thực hiện các thao tác, công đoạn chính xác và phối hợp hiệu quả trong việc ứng phó sự cố khi sảy ra. Việc xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể đến từng công đoạn sẽ hỗ trợ công tác ứng phó sự cố một cách hiệu quả và an toàn.

Sau đây là 10 lý do bạn nên tham gia khóa học phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường

1. Theo yêu cầu pháp luật: có bắt buộc

    • Điểm c khoản 1 Điều 108 Luật Bảo Vệ Môi Trường số 55/2014/QH13: Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, phương tiện vận tải có nguy cơ gây ra sự cố môi trường phải thực hiện Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường;
    • Khoản 1 Điều 110 Luật Bảo Vệ Môi Trường số 55/2014/QH13 . Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách nhiệm xây dựng năng lực phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.
    • Điểm C khoản 1 Điều 12 Thông tư 35/2015/TT-BTNMT. Phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trong khu công nghiệp: Chương trình quản lý và giám sát môi trường của khu công nghiệp phải bao gồm kế hoạch tập huấn, huấn luyện về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường;

2. Không đào tạo huấn luyện sự cố tràn dầu, sự cố hóa chất, sự cố môi trường thì có xử phạt
Điều 34 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Vi phạm các quy định về hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (dầu mỏ và các sản phẩm của dầu mỏ): Phạt tiền đến 140.000.000 đồng đối với tổ chức có các hành vi vi phạm sau đây: Không tổ chức tập huấn hoặc cử cán bộ, nhân viên trực tiếp tham gia ứng phó đi tập huấn để nâng cao kỹ năng ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định;
3. Nội dung chương trình được xem xét, góp ý và tham gia đào tạo của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và Trung Tâm ứng phó sự cố an toàn môi trường.
4. Theo yêu cầu của tiêu chuẩn Iso 14001: 2015 hệ thống quản lý môi trường điều khoản 8.3: Sự chuẩn bị sẵn sàng và đáp ứng tình trạng khẩn cấp và các điều khoản về năng lực 7.2, nguồn lực 7.1.
5. Thực hiện chính sách môi trường của ban lãnh đạo.
6. Sự cố môi trường nằm trong những tội danh của luật hình sự, luật xử phạt vi phạm hành chánh , tham gia khóa học thể hiện sự tích cực trong công tác ngăn ngừa ô nhiễm
7. Khóa học tập trung vào thực tiễn, bài tập, có thể diễn tập thực tế (tùy vào chương trình)
8. Giúp tổ chức kiểm soát nhà thầu tốt hơn
9. Một trong những biện pháp tốt nhất giảm thiểu sự cố môi trường, tổn thất tài sản, tổn lại tới con người.
10. Khóa học được thiết kế riêng theo đối tượng, ngành nghề, đặc điểm và quy mô tổ chức: bao gồm khóa học chung cho mọi đối tượng và khóa học riêng theo đặt hàng.

Tặng thêm: Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất, diễn tập ứng phó sự cố môi trường (nếu bao gồm cả dịch vụ lập kế hoạch và khóa học huấn luyện đào tạo ứng phó sự cố môi trường)

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Trung tâm Ứng phó sự cố an toàn môi trường – Tư vấn lập kế hoạch ứng phó sự cố môi trường

Address: 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM

Hotline: 1900 0340 – 0903063599 (gặp Ms Vân)  | Tel: 028 73022200

Email: trungtam@ungphosuco.vn

Bình luận

Tel: 090306 3599