Đóng menu x

Chỉ số chất lượng nước WQI

Chỉ số chất lượng nước (viết tắt là WQI) là một chỉ số được tính toán từ các thông số quan trắc chất lượng nước, dùng để mô tả định lượng về chất lượng nước và khả năng sử dụng của nguồn nước đó; được biểu diễn qua một thang điểm.

 

Nước được gọi là nước sạch khi nước đảm bảo các chỉ tiêu như: nước trong, không màu, không mùi vị lạ, không chứa các mầm bệnh và các chất độc hại.
Muốn biết nước chúng ta đang sử dụng có sạch hay không cần đem nước đi phân tích, nếu đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế thì nước được xem là sạch.
Với mục đích của chỉ sốchất lượng nước wqi :
– Đánh giá nhanh chất lượng nước mặt lục địa một cách tổng quát;
– Có thể được sử dụng như một nguồn dữ liệu để xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước;
– Cung cấp thông tin môi trường cho cộng đồng một cách đơn giản, dễ hiểu, trực quan;
– Nâng cao nhận thức về chất lượng môi trường nước.
Các thông số được sử dụng để tính WQI thường bao gồm các thông số: DO, nhiệt độ, BOD5, COD, N-NH4, P-PO4, TSS, độ đục, Tổng Coliform, pH. Sau khi tính toán WQI đối với từng thông số nêu trên, tính toán WQI cho từng điểm quan trắc. Sau đó, sử dụng bảng xác định giá trị WQI tương ứng với mức đánh
giá chất lượng nước để so sánh, đánh giá

Mời quý vị xem thông tin về chỉ số chất lượng nước tại thành phố hồ chí Minh

Bình luận

Tel: 090306 3599