Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Lợi ích của hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Lợi ích của hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Hệ thống phòng cháy chữa cháy là hệ thống được lắp đặt nhằm đảm bảo an toàn cho không gian nhất định, loại bỏ mối nguy hại từ các sự cố cháy, phát hiện và dập tắt các đám cháy khi mới bắt đầu nhanh ch
Phương tiện chữa cháy cơ giới trong phòng cháy chữa cháy

Phương tiện chữa cháy cơ giới trong phòng cháy chữa cháy

Phương tiện chữa cháy cơ giới trong phòng cháy chữa cháy là danh mục các phương tiện phòng cháy chữa cháy được quy định trong Nghị định 79/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ph
Nguyên tắc cứu nạn cứu hộ trong phòng cháy chữa cháy

Nguyên tắc cứu nạn cứu hộ trong phòng cháy chữa cháy

Nguyên tắc cứu nạn cứu hộ là quy định ban hành về ứng phó khẩn cấp công tác cứu nạn, cứu hộ trong phòng cháy chữa cháy. Nguyên tắc cứu nạn cứu hộ đã được ban hành trong Nghị định 83/2017/NĐ-CP Quy địn
Danh mục cơ sở phải quản lý phòng cháy chữa cháy

Danh mục cơ sở phải quản lý phòng cháy chữa cháy

Cơ sở phải quản lý phòng cháy chữa cháy là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và các công trình độc lập theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sun

Tel: 090306 3599