Đóng menu x

Phòng cháy chữa cháy

Những biện pháp phòng ngừa cháy tại các cơ sở kinh doanh

Những biện pháp phòng ngừa cháy tại các cơ sở kinh doanh

Trong công tác phòng cháy chữa cháy,  vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở rất quan trọng. Để đảm bảo an toàn cho phát triển bền vững của cơ sở, sự bình yên cuộc sống cho mọi người, giữ vững
Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy

Theo Điều 33 Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định về Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy Đối tượng phải được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy a) Người có
Trang phục chữa cháy chuyên dụng (QCVN 03:2021/BCA)

Trang phục chữa cháy chuyên dụng (QCVN 03:2021/BCA)

QCVN 03:2021/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Trang phục chữa cháy chuyên dụng STT Tên sản phẩm Chỉ tiêu kỹ thuật Mức yêu cầu Phươn

Tel: 090306 3599