Đóng menu x

Tư vấn an toàn lao động

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu

Danh mục trang thiết bị của khu vực sơ cấp cứu ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ CỦA KHU VỰC SƠ CỨU, CẤP CỨU: 1. Túi
Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Túi sơ cấp cứu gồm những gì ?

Xin hỏi Trung tâm: Túi sơ cấp cứu gồm những gì ? Trung tâm xin trả lời: Theo quy định thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế Các túi sơ cứu phải được đặt tại k
Quy định về sơ cấp cứu trong doanh nghiệp

Quy định về sơ cấp cứu trong doanh nghiệp

Xin hỏi Trung tâm về Quy định về sơ cấp cứu trong doanh nghiệp Trung tâm trả lời: Thông tư 19/2016/TT-BYT hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động quy định Tổ chức lực lượng
Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: Xin hỏi Trung tâm về nội dung Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động gồm những gì ? Trả lời: Câu hỏi về Nội dung tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động của quý vị được Trung tâm trả lờ
Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: Xin hỏi quý Trung tâm là tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động có văn bản nào quy định không, bao lâu phải tự kiểm tra và làm như thế nào ? Trả lời: Trung tâm Ứng phó Sự cố An toàn Môi trườn
Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động

Kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn lao động

Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH quy định việc tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro, tự kiểm tra, báo cáo, sơ kết, tổng kết về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Điều 4 tr

Tel: 090306 3599