Đóng menu x

Tư vấn an toàn lao động

Các tiêu chuẩn an toàn điện

Các tiêu chuẩn an toàn điện

Tiêu chuẩn an toàn điện là tất cả các quy định, nguyên tắc được đặt ra áp dụng cho những đối tượng thường xuyên tiếp xúc hoặc quan tâm đến điện và thiết bị điện. An toàn lao động, vệ sinh lao động
Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn điện

Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn điện

An toàn trong đời sống, sản xuất và các hoạt động khác luôn phải được quan tâm hàng đầu. Từ lâu, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đã xây dựng những quy định, chế tài và cách thức nhằm đảm bảo an t
Lợi ích của Tiêu chuẩn DIS ISO 45001

Lợi ích của Tiêu chuẩn DIS ISO 45001

DIS ISO 45001 là bản dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý Sức khỏe và An toàn nghề nghiệp (OH&S). Kèm theo các yêu cầu quy định này là hướng dẫn sử dụng tiêu ch
An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng

An toàn lao động trong xây dựng là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự
Huấn luyện An toàn điện

Huấn luyện An toàn điện

Huấn luyện An toàn điện là khóa học do Trung tâm Ứng phó sự cố Môi trường ESE tổ chức dành cho những đối tượng quan tâm và muốn tìm hiểu về An toàn điện. Qua khóa đào tạo an toàn điện bạn sẽ:
Biện pháp an toàn điện trong sản xuất

Biện pháp an toàn điện trong sản xuất

An toàn điện trong sản xuất là một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động. Điện là một nguồn năng lượng quan trọng, không thể thiếu trong đời sống hằng ngày, kể cả trong lao động s
Tiêu chuẩn an toàn điện

Tiêu chuẩn an toàn điện

Tiêu chuẩn an toàn điện là một trong những vấn đề quan trọng của công tác bảo hộ lao động. Tiêu chuẩn an toàn điện quy định về những điều cần biết khi tiếp xúc điện và các thiết bị điện. Có nhiều bộ t
Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc là gì

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc là gì

Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc là văn bản có xác nhận của bên mua và bên bán làm cơ sở cho việc kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường theo quy định của Luật Hóa Chất tại Việt Nam. Phi
Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113

Huấn luyện an toàn hóa chất theo nghị định 113 và nghị định 44 nhằm tuân thủ Luật Hóa Chất và Luật An Toàn Vệ Sinh Lao động Căn cứ Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
Kho chứa hóa chất

Kho chứa hóa chất

Hỏi: xin hỏi quý Trung tâm quy định về kho chứa hóa chất như thế nào, người làm trong kho chứa hóa chất có phải được huấn luyện an toàn hóa chất không ? Trung tâm xin trả lời như sau: Theo Nghị
Báo cáo y tế lao động

Báo cáo y tế lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm về báo cáo y tế lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh nghiệp phải làm tối
Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động hoặc báo cáo tai nạn lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN
Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động

Hỏi: xin hỏi trung tâm báo cáo công tác an toàn vệ sinh lao động theo quy định nào ? doanh nghiệp phải làm bao nhiêu loại báo cáo ? Trung tâm trả lời: Theo LUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG thì cơ sở/doanh ng
Đội sơ cấp cứu gồm những ai ?

Đội sơ cấp cứu gồm những ai ?

Hỏi: Xin hỏi quý Trung tâm về đội sơ cấp cứu gồm những ai, có quy định pháp luật nào đề cập đến tổ chức lực lượng sơ cấp cứu hay là đội sơ cấp cứu hay không? Trung tâm trả lời: Theo Thông tư 19/201
Hỏi về quy định huấn luyện sơ cấp cứu

Hỏi về quy định huấn luyện sơ cấp cứu

Hỏi đáp: Xin hỏi trung tâm về quy định huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp Trả lời của Trung tâm về quy định huấn luyện sơ cấp cứu tại doanh nghiệp cho người lao động theo Thông tư số 19/2016/TT

Tel: 090306 3599